Ιατρικά Άρθρα - Μικρόβια και Λοιμώξεις

Χρόνια μέση ωτίτιδα
Αποτελεί επιπλοκή ή κακή εξέλιξη της οξείας μέσης ωτίτιδας ή της μέσης ωτίτιδας με υγρό, που επιμένει μετά την πάροδο τουλάχιστον 2 εβδομάδων θεραπείας...
Μέση ωτίτιδα με υγρό (Εκκριτική ωτίτιδα)
Είναι η συλλογή υγρού στην κοιλότητα του μέσου ωτός πίσω από ανέπαφο τυμπανικό υμένα. Το έκκριμα αυτό μπορεί να είναι ορώδες, πυώδες, βλεννώδες ή συνδυασμός αυτών...
Μηνιγγίτιδα
Η μηνιγγίτιδα, φλεγμονή των μηνίγγων του εγκεφάλου, προκαλείται από μικρόβια που ανήκουν σ’ όλες τις ομάδες–βακτήρια, μύκητες, ιούς, παράσιτα...
Γρίπη
Η γρίπη είναι λοίμωξη του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος με συμπτώματα παρόμοια αλλά εντονότερα από αυτά του κοινού κρυολογήματος ...
Βρογχίτιδα
Διακρίνεται σε οξεία και σε χρόνια, ανάλογα με τον τρόπο που παρουσιάζεται, τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και τη διάρκεια της λοίμωξης. Η βρογχίτιδα είναι λοίμωξη των βρόγχων...
Εμβόλιο κατά του Μηνιγγιτιδόκοκκου
Υπάρχουν διάφορα εμβόλια για το μηνιγγιτιδόκοκκο, όπως το συζευγμένο εμβόλιο οροομάδας C, το πολυσακχαριδικό εμβόλιο (τετραδύναμο) οροομάδας A, C, Y και W135 και το συζευγμένο εμβόλιο (τετραδύναμο) οροομάδας A, C, Y και W135...
Υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα
Ως υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα, ορίζεται η συχνή παρουσίαση, πάνω από 3 επεισόδια, οξείας μέσης ωτίτιδας σε χρονικό διάστημα 6 μηνών...
β-Αιμολυτικός Στρεπτόκοκκος ομάδας Α (ΠΥΟΓΟΝΟΣ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ) (β-Haemolytic Streptococcus A, Streptococcus pyogenes) Ο στρεπτόκοκκος ο πυογόνος είναι Gram-θετικός κόκκος, αερόβιος. Ο ξενόγλωσσος όρος “Streptococcus” έχει ελληνική προέλευση καθόσον σε μικροσκοπικά παρασκευάσματα πολλές φορές εμφανίζεται με χαρακτηριστική διάταξη αλυσίδων (στρεπτών)....
Μηνιγγιτιδόκοκκος (Neisseria meningitidis)
Κόκκος Gram-αρνητικός με εξωτερικό περίβλημα (κάψα ή έλυτρο) και χαρακτηριστική διάταξη σε ζευγάρια σαν τους κόκκους του καφέ. Ο μηνιγγιτιδόκοκκος γύρω από το κυτταρικό τοίχωμα έχει έλυτρο από πολυσακχαρίδιο...
Πνευμονία
Είναι λοίμωξη των πνευμονικών κυψελίδων – τελικό τμήμα που καταλήγουν τα βρογχιόλια, οι τελικές διακλαδώσεις των βρόγχων στον πνεύμονα...
Ιός της γρίπης (Ιnfluenza virus)
Ανήκει στην οικογένεια των ορθομυξοϊοών. Φέρει έλυτρο και περιέχει RNA το οποίο είναι χωρισμένο σε 8 τμήματα. Το καθένα είναι υπέυθυνο για το σχηματισμό μιας πρωτεΐνης του ιού...
Εμβόλιο για τον πνεμονιόκοκκο
Υπάρχουν δύο είδη εμβολίων, το πολυσακχαριδικό πολυδύναμο (23 δύναμο) που αποτελείται από πολυσακχαρίτες των 23 οροτύπων του πνευμονιοκόκκου και τα συζευγμένα εμβόλια...
Λαρυγγίτιδα
Η λαρυγγίτιδα είναι η οξεία λοίμωξη του λάρυγγα. Παρατηρείται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 3 μηνών μέχρι 5 ετών. Συνήθως συμβαίνει τους χειμερινούς μήνες.


...
Εξωτερική ωτίτιδα
Εξωτερική ωτίτιδα ονομάζεται η φλεγμονή του έξω ακουστικού πόρου. Παρατηρείται κυρίως σε χώρες με θερμό και υγρό κλίμα, όπως συμβαίνει στις μεσογειακές χώρες. Ανάλογα με τη βαρύτητα, διακρίνεται σε καλοήθη και κακοήθη...
 1 2