ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΕΟΠΥΥ


Από 01-11-2011 οι γιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα χρησιμοποιούν για όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού τα συνταγολόγια που διαθέτει ήδη και χρησιμοποιεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ως εκ τούτου, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ιατροί θα πρέπει να προμηθευτούν από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ της περιοχής, που λειτουργούν τα ιατρεία τους, το Ενιαίο Έντυπο Συνταγολογίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο θα χρησιμοποιούν για να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Οι ιατροί θα εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές μόνο όταν δεν είναι εφικτή η έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Έτσι, ότι τα ατομικά συνταγολόγια ασφαλισμένων των εν λόγω ταμείων δεν θα χρησιμοποιούνται από 1ης Νοεμβρίου 2011.

Για τη χορήγηση στους εν λόγω ιατρούς συνταγολογίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ακολουθείται η εξής διαδικασία:
(θα βρείτε εδώ συνημμένα το σχετικό αρχείο pdf το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaee.gr)


Διαβάστε επίσης

    Στην κορυφή