ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΟΠΥΥ


Ο ενιαίος κανονισμός παροχών αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εξορθολογισμού των ανισοτήτων στο εσωτερικό των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και μια σημαντική προσπάθεια περιορισμού της σπατάλης και της εκμετάλλευσης της κοινωνικής ασφάλισης από όλους όσοι λυμαίνονταν μέχρι σήμερα τα ταμεία, δήλωσε χθες ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβερδος καταθέτοντας στην Βουλή τον κανονισμό.
Παράλληλα, πρόσθεσε, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. Χωρίς αυτόν ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να υπάρξει.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του εντοπίζονται στα εξής:

1) Ισότιμη πρόσβαση των ασφαλισμένων σε όλες τις υπηρεσίες και δομές υγείας της χώρας. ΌΛΟΙ ΠΑΝΤΟΥ. Δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας λειτουργούν με ενιαίους κανόνες, προς όφελος της εξυπηρέτησης του πολίτη.

2) Ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ως προς το είδος, την έκταση, το ύψος , τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες.

3) Ενιαίοι κανόνες χρηματοδότησης δημοσίων και ιδιωτικών κλινικών με βάση τα ΚΕΝ και απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης των νοσηλείων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Καταργούνται οι περιπλοκές με τα φάρμακα και τα υλικά που εξαιρούνται του νοσηλείου και δημιουργούσαν μόνιμη πηγή διαφθοράς και αύξησης του κόστους. Κανένας δεν έχει λόγο να χρησιμοποιήσει πια περισσότερα π.χ. stents από όσα χρειάζονται, αφού οι τιμές τους ενσωματώνονται στο κλειστό νοσήλειο. Οι ιδιωτικές κλινικές που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ δίνουν όλα τα κρεβάτια.

4) Προβλέπεται η υπογραφή συμβάσεων με όλους τους παρόχους υγείας. Καμιά δαπάνη δεν θα καταβάλλεται χωρίς υπογραφή σύμβασης.

5) Εξορθολογίζεται η αποζημίωση των κέντρων αποκατάστασης καθώς υπολογίζονται εντός του αποδιδόμενου κλειστού νοσηλίου το σύνολο των εξαιρουμένων αναλωσίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής που αποτελούσαν πηγή ανεξέλεγκτης αύξησης των δαπανών τις περισσότερες φορές πλασματικών.

6) Ενοποιούνται τα ποσοστά συμμετοχής για παρακλινικές εξετάσεις. Έτσι τα ποσοστά για ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ από 25% περιορίζονται σε 15 %, για το ΙΚΑ ενοποιούνται στο 15% και τον ΟΓΑ αυξάνονται από 0 σε 15% αποκτώντας όμως ταυτόχρονα όλοι πρόσβαση παντού. Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που μέχρι σήμερα εξετάζονταν μόνο από τις δομές του ΕΣΥ μπορούν να χρησιμοποιήσουν και όλα τα άλλα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας. Δεν υπάρχει συμμετοχή για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στους σχηματισμούς του ΕΣΥ ή εντός των δομών του οργανισμού.

7) Καθορίζονται ανώτατες ποσότητες υγειονομικού υλικού με βάση σύγχρονα ιατρικά δεδομένα και αποδίδονται ανώτατες τιμές σε θεραπευτικά μέσα με βάση τις τιμές του παρατηρητηρίου ή κατώτερες αυτού σε ύψος που καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. Θεσπίζονται ποσοστά συμμετοχής από 10-25% από τα οποία όμως απαλάσσονται οι χρόνιοι πάσχοντες καθώς και ειδικές κατηγορίες ασθενών.

8) Αλλάζει ο τρόπος αποζημίωσης των φυσιοθεραπειών από κατά πράξη σε ανά συνεδρία.

9) Απλοποιείται ο τρόπος αποζημίωσης της ειδικής αγωγής για παιδιά.

10)Παρέχονται στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής πρόγραμμα εμβολιασμών, προγεννητικού ελέγχου ανδρών και γυναικών, μαστογραφίας, test pap, PSA, κολονοσκόπηση, εξετάσεις τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης για τη πρόληψη καρδιοπαθειών και καρκίνου χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

11) Ορίζονται οι έννοιες της υπερσυνταγογράφησης της προκλητής ζήτησης, της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και της κατευθυνόμενης εκτέλεσης συνταγών προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.


    Στην κορυφή