Πυελική Εξέταση - Εξέταση της πυέλου


Τι είναι η πυελική εξέταση;

Αφού ενημερωθεί ο ασθενής για τους λόγους που πρέπει να γίνει η εξέταση, ο ιατρός, η νοσοκόμα ή η μαία συνήθως εξετάζουν τον τράχηλο της μήτρας.

Η εξέταση γίνεται τοποθετώντας το μητροσκόπιο στον κόλπο. Το κολποσκόπιο μοιάζει λίγο με ράμφος πάπιας και επιτρέπει να δούμε καθαρά τον τράχηλο.

Μετά από το κολποσκόπιο, ο ιατρός, η νοσοκόμα ή η μαία θα εξετάσει εσωτερικά τον κόλπο με την μέθοδο της ψηλάφησης. Ένα ή δυο δάχτυλα τοποθετούνται μέσα στον κόλπο με το άλλο χέρι να είναι οριζόντια στο κάτω μέρος της κοιλιάς.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ψηλαφισθεί η μήτρα, το μέγεθος της και η θέση της. Μπορεί επίσης να εξετάσει τις ωοθήκες για διεύρυνση από κύστες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η ασθενής θα ρωτηθεί αν νιώθει κάποιο πόνο η δυσφορία. Οι περισσότερες γυναίκες θα νιώσουν δυσφορία.


Είναι φυσιολογικό να ανησυχούν ή να ντρέπονται;

Οι περισσότερες γυναίκες νιώθουν ντροπή όταν η εξέταση γίνεται τόσο προσωπική. Αυτό είναι κατανοητό, αλλά δεν πρέπει να αποτρέπει την ασθενή να εξεταστεί, κυρίως σε περιπτώσεις που η εξέταση κρίνεται σημαντική.


Σε ποιους απευθύνεται η πυελική εξέταση;

Οι νεαρές γυναίκες μπορεί να χρειαστεί να κάνουν πυελική εξέταση όταν ξεκινήσουν να παίρνουν αντισυλληπτικά.Η εξέταση του τραχήλου
Επίσης, η πυελική εξέταση θα πρέπει να θεωρείται εξέταση ρουτίνας σε γυναίκες οι οποίες έχουν ακανόνιστη ή βαριά περίοδο, περίοδο με πόνο ή κατώτερο κοιλιακό άλγος.

Η πυελική εξέταση συνήθως γίνεται όταν μία γυναίκα κάνει τεστ ΠΑΠ.


    Στην κορυφή