ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ


Σάββατο, 26 Μαΐου 2012 Αμφιθέατρο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου


Πότε ενδείκνυται το τριών διαστάσεων ηχωκαρδιογράφημα;


Πότε ενδείκνυται το τριών διαστάσεων ηχωκαρδιογράφημα;

Πότε η στένωση της αορτικής βαλβίδας θεωρείται σοβαρή;


Πότε η στένωση της αορτικής βαλβίδας θεωρείται σοβαρή;

Ενδείξεις και περιορισμοί στην εκτίμηση της στεφανιαίας εφεδρείας με το ηχωκαρδιογράφημα


Ενδείξεις και περιορισμοί στην εκτίμηση της στεφανιαίας εφεδρείας με το ηχωκαρδιογράφημα

Ηχωκαρδιογραφική ποσοτική εκτίμηση βαλβιδικής ανεπάρκειας. Περιορισμοί και λάθη.


Ηχωκαρδιογραφική ποσοτική εκτίμηση βαλβιδικής ανεπάρκειας. Περιορισμοί και λάθη.

Ηχωκαρδιογραφία.


Ηχωκαρδιογραφία.

Μαγνητική τομογραφία.


Μαγνητική τομογραφία.

Πότε έχουν ένδειξη οι βιοδείκτες


Πότε έχουν ένδειξη οι βιοδείκτες

Πότε έχει ένδειξη το ηχωκαρδιογράφημα;


Πότε έχει ένδειξη το ηχωκαρδιογράφημα;

Πότε χρειάζεται το ηχωκαρδιογράφημα;


Πότε χρειάζεται το ηχωκαρδιογράφημα;

Αρκεί ο ηλεκτρικός δυσυγχρονισμός;


Αρκεί ο ηλεκτρικός δυσυγχρονισμός;

Αρκεί ο ηλεκτρικός δυσυγχρονισμός;


Αρκεί ο ηλεκτρικός δυσυγχρονισμός;

Αθλητική καρδιά.


Αθλητική καρδιά.

Στένωση αορτικής βαλβίδας - Αρτηριακή υπέρταση.


Στένωση αορτικής βαλβίδας - Αρτηριακή υπέρταση.

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.


Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Διηθητικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια


Διηθητικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια

Δυσεπίλυτα περιστατικά


Δυσεπίλυτα περιστατικά

Δυσεπίλυτα περιστατικά


Δυσεπίλυτα περιστατικά

Δυσεπίλυτα περιστατικά


Δυσεπίλυτα περιστατικά

Δυσεπίλυτα περιστατικά


Δυσεπίλυτα περιστατικά