Υπάρχουν φάρμακα που αυξάνουν τη σεξουαλική επιθυμία της γυναίκας;


Η σεξουαλική επιθυμία της γυναίκας ως εγκεφαλική λειτουργία, κυριαρχεί απόλυτα στον άξονα της σεξουαλικής της συμπεριφοράς, καθορίζοντας το ρόλο της σε σχέση με τη συνολική ψυχική και βιολογική της ισορροπία, απέναντι στο σεξουαλικό της σύντροφο. Τα επίπεδα των ορμονών παίζουν σημαντικό ρόλο στην σεξουαλική της επιθυμία ενώ διαταραχές του ορμονικού άξονα φαίνεται να αναστέλλουν όχι μόνο την επιθυμία της αλλά και τη διέγερση και τον οργασμό.

Τα τελευταία 10 χρόνια, αρκετές έρευνες διερευνούν τους βιολογικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα της γυναικάς, υποστηρίζοντας την νευροχημική διάσταση της σεξουαλικής της έκφρασης, σε μία προσπάθεια να αντιληφθούν καλυτέρα και να εξηγήσουν την πολυπλοκότητα της σεξουαλικής της λειτουργίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι προσπάθειες που είχαν ως στόχο την αντιμετώπιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών της γυναίκας (π.χ. διαταραχή οργασμού ή διέγερσης) δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Φάρμακα που δόθηκαν τα τελευταία 8 χρόνια για τον άνδρα με θεαματική ανταπόκριση στα προβλήματα στύσης, δε μπόρεσαν μέχρι τώρα να ανταποκριθούν σε δυσλειτουργίες στη σεξουαλική ζωή της γυναίκας.


Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΜΑΣ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας


    Στην κορυφή