ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ρύθμισαν τα χρέη των Νοσοκομείων 2005 – 2009 με το άρθρο 27 του Ν. 3867/2010, που δημοσιεύθηκε στις 3/8/2010. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση ήταν σε πλήρη αρμονία με ότι ανακοινώθηκε στους εκπροσώπους των συλλόγων των προμηθευτών τον Ιούνιο 2010, από τους δύο (2) συναρμόδιους Υπουργούς, δηλαδή 240 περίπου εκατομμύρια ευρώ για τα υπόλοιπα των χρεών 2005 – 2006 σε μετρητά (δόθηκαν τον Ιούλιο στα Νοσοκομεία), και 100 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά για 2007 – 2008 – 2009 έως 200 χιλιάδες ευρώ σε κάθε προμηθευτή (δόθηκαν στα Νοσοκομεία τον Αύγουστο). Επιπλέον αίτημα 30 εκατομμυρίων ευρώ για τα ανωτέρω (του 2009) ζητήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς εξέταση (επιπλέον της συμφωνίας του Ιουνίου). Η εργασία για τις διαδικασίες των ομολόγων (2007 – 2009) ύψους άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωρά από τα Νοσοκομεία και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ επίκειται Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι Διοικήσεις των τριών Νοσοκομείων στα οποία αναφέρεται η ανακοίνωση του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε. (Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών), μας ενημέρωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα προμήθειας υγειονομικού υλικού, ενώ παράλληλα προχωρούν στις πληρωμές των ανωτέρω προμηθειών για μεγάλα χρονικά διαστήματα του α΄ εξαμήνου του 2010. Για τα ανωτέρω ενημερώθηκε πλήρως ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε. από το Γενικό Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Από τα προηγηθέντα τεκμαίρεται ότι το Υ.Υ.Κ.Α. τηρεί πλήρως τις «υποσχέσεις» του και αναμένει από τους προμηθευτές την τήρηση των υποχρεώσεών τους στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
    Στην κορυφή