ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ERASMUS'


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), εφόσον επιλεγούν ένας φοιτητής με αναπηρίες για περίοδο σπουδών ERASMUS ή περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, ή καθηγητής ή υπάλληλος του Ιδρύματος με αναπηρίες για μετακίνηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Εrasmus και εφόσον κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα (όπως αυτοί ορίζονται από το Ίδρυμα στο οποίο φοιτά ή εργάζεται ο ενδιαφερόμενος), χορηγείται (μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, όπως για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα) αυξημένο ποσό υποτροφίας σε σχέση με τους υπόλοιπους εξερχόμενους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των Ιδρυμάτων και δεν γίνονται δεκτές μεμονωμένες αιτήσεις ενδιαφερομένων. Πρέπει, κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν επιπλέον και για την εσωτερική ημερομηνία υποβολής που θέτει το εκάστοτε Ίδρυμα. Εφιστούμε στην προσοχή στο γεγονός ότι, ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι μικρότερη από την αιτηθείσα, διότι το διαθέσιμο κεφάλαιο είναι συγκεκριμένο και ο αριθμός των αιτήσεων δεν μπορεί να προβλεφθεί. Επιπλέον, το τελικό ποσό της χρηματοδότησης εγκρίνεται βάσει παραστατικών.

Πέραν αυτού του γενικού μέτρου, που αφορά όλα τα άτομα με αναπηρία, μπορεί να χορηγηθεί ειδική οικονομική ενίσχυση σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τα Ιδρύματα καθορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ), είναι συνήθως στις αρχές Οκτωβρίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή ημερομηνία μπορείτε να απευθυνθείτε και στα Γραφεία Erasmus των Ιδρυμάτων σας).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και τα μηνιαία ποσά ανά χώρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Erasmus του Ιδρύματος που φοιτούν ή εργάζονται.

Επιπλέον, πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ στη διεύθυνση
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/welcome.html
ή στα γραφεία του Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρή 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3726388 και e-mail erasmus@iky.gr.

Τα σχετικά φυλλάδια είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη διεύθυνση http://www.esaea.gr


    Στην κορυφή