Τι ορίζουμε ως στυτική δυσλειτουργία


Πριν δώσουμε τον ορισμό της στυτικής δυσλειτουργίας θα πρέπει να αναφέρουμε τα 3 είδη στύσεων που υπάρχουν. Η στύση λοιπόν διακρίνεται σε 3 τύπους.

Α) Ψυχογενής (μετά από οπτική, ακουστική ή άλλη διέγερση)
Β) Αντανακλαστική (μετά από απτικό ερεθισμό των γεννητικών οργάνων)
Γ) Νυχτερινή (στύσεις κατά την REM φάση του ύπνου

Ως στυτική δυσλειτουργία ορίζεται η μόνιμη ή παροδική αδυναμία για την απόκτηση και διατήρηση της στύσης, ικανής για σεξουαλική δραστηριότητα και ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή.

Τα τελευταία 50 χρόνια, οι μελέτες που έχουν γίνει γύρω από τη στυτική λειτουργία, συνηγορούν στην άποψη ότι ο άνδρας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής ζωής του, μπορεί αιφνίδια και αναίτια να εμφανίσει ένα στυτικό επεισόδιο παροδικού τύπου δυσλειτουργίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποκτήσει μόνιμο πρόβλημα.

Ο Κinsey στις αναφορές του υποστηρίζει ότι ένας στους δυο άντρες κατά τη διάρκεια της ερωτικής του ζωής, εμφανίζει τουλάχιστον ένα τέτοιο επεισόδιο χωρίς να οδηγηθεί σε στυτική διαταραχή.

Τελευταίες παγκόσμιες μελέτες που καταγράφουν τη σεξουαλική ζωή του άνδρα της δυτικής κοινωνίας, δείχνουν ότι είναι αρκετά συχνό φαινόμενο η εμφάνιση στυτικής διαταραχής από την ψυχική σφαίρα (σε άνδρες νεαρότερης ηλικίας κυρίως) , την οργανική πάθηση (άνδρες της μέσης ηλικίας και άνω) και μικτής, οργανικής και ψυχικής αιτιολογίας (άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, που αυξάνουν σημαντικά 20 χρόνια με ενεργή σεξουαλική ζωή).


Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΜΑΣ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας    Στην κορυφή