Τι είναι η καθυστερημένη εκσπερμάτιση;


Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση φαίνεται να σχετίζεται με τη δυσκολία που έχει ο άνδρας να φτάσει στο τέλος της σεξουαλικής διαδρομής και να εκσπερματίσει, ικανοποιώντας πλήρως το οργασμικό του κύμα. Είναι ένα προστάδιο της ανεσταλμένης εκσπερμάτισης. Οι ψυχολογικοί παράγοντες που επιδρούν στο χρόνο κορύφωσης, αυξάνοντας τον σημαντικά, είναι η ψυχική συμμετοχή και ο βαθμός της ηδονής, στοιχειά που μπορούν να καταγράφουν τη μειωμένη ψυχική αίσθηση και ηδονική συμμετοχή του άνδρα στη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Ουσιαστικοί παράγοντες καθυστέρησης της εκσπερμάτισης φαίνεται να είναι οι διάφορες φαρμακευτικές παρεμβάσεις, κυρίως ψυχιατρικού τύπου, αλλά και οργανικά προβλήματα, που συνδέονται με το αντανακλαστικό τόξο της εκσπερμάτισης.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε χρονικά το τι καλείται καθυστερημένη εκσπερμάτιση, αφού είναι γνωστό ότι ο άνδρας δεν έχει πάντα τον ίδιο χρόνο μέχρι να φτάσει στην οργασμική κορύφωση. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυξάνει ο αριθμός των ανδρών που εμφανίζουν προβλήματα καθυστέρησης της σεξουαλικής κορύφωσης, αισθανόμενοι άγχος μπροστά στη δυσφορική εικόνα της γυναίκας που έχει κορυφώσει και περιμένει τη δική του ολοκλήρωση, δείχνοντας ενοχλημένη ή και σωματικά καταπονημένη (πόνος) όταν ο χρόνος προσμονής της εκσπερμάτισής του παρατείνεται όλο και περισσότερο.

Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΜΑΣ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας


    Στην κορυφή