Συστήματα ασύρματης συνεχούς καταγραφής σακχάρου. Πλεονεκτήματα - Χρήσεις


ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (CGM) ENANTI ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ Flash Glucose (FGM, FreeStyle Libre) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Τύπου 1

Η συνεχής παρακολούθηση της γλυκόζης (CGM), μπορεί να μειώσει κάτι πολύ σημαντικό για συγκεκριμένη ομάδα ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. Να μειώσει τον φόβο της υπογλυκαιμίας.

Το σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης CGM G5 Dexcom εγκρίθηκε από το FDA το 2016 και αργότερα επιτράπηκε η χρήση του, για να αντικαταστήσει τη δοκιμή δακτυλο-κέντησης (δάχτυλο-stick) για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και τον προσδιορισμό της δόσης της ινσουλίνης.

Η μελέτη REPLACE-BG απέδειξε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του, σε ενήλικες με καλά ελεγχόμενο διαβήτη τύπου 1 οι οποίοι ήταν σε χαμηλό κίνδυνο για σοβαρή υπογλυκαιμία. Παρόμοια κλινικά αποτελέσματα υπάρχουν και για το πρώτο στην αγορά κυκλοφορούντα CGM το Medtronic iPrO2 Professional CGM

Το σύστημα Pro FreeStyle Libre επίσης εγκρίθηκε πέρυσι από το αμερικανικό FDA για την παρακολούθηση της γλυκόζης σε ασθενείς με διαβήτη. Είναι το τρίτο επαγγελματικό σύστημα CGM στην αγορά των ΗΠΑ, που συναντά το Dexcom G5 Platinum Professional Real-Time CGM και τo Medtronic iPrO2 Professional CGM. Το FreeStyle Libre δεν απαιτεί βαθμονόμηση με δαχτυλοκέντηση (δάχτυλο-stick), δεν έχει επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία που απαιτούν απολύμανση, παρέχει μια μακρύτερη περίοδο συλλογής δεδομένων (14 ημέρες, σε σύγκριση με 7-14 για το Dexcom και 3-7 για Medtronic), και έχει χαμηλότερο κόστος

Προηγούμενες μελέτες αποκάλυψαν ότι χρήση CGMs μπορούσε να αυξήσει τον χρόνο παραμονής σε στόχους για γλυκόζη άνω φυσιολογικού εύρους (ευγλυκαιμία) μαζί με μείωση του χρόνου κάτω από αυτό το ίδιο εύρος (κίνδυνος υπογλυκαιμίας), στο διαβήτη τύπου 1.
Σχεδόν το ένα τέταρτο των ενήλικων ασθενών τύπου 1 έχουν υποστεί μείωση στην συνειδητοποίηση της υπογλυκαιμίας θέτοντας εαυτούς σε υψηλό κίνδυνο για σοβαρή υπογλυκαιμία. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνει μαζί με την διάρκεια του διαβήτη (>15 έτη ΣΔ σχεδόν 1 στους 3 έχουν ανεπίγνωστες η σοβαρές υπογλυκαιμίες). Ο φόβος της υπογλυκαιμίας είναι συχνή αιτία υψηλού σακχάρου και κακής ρύθμισης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΧΝΕΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΕ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ1, ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ, Η ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ2

Σε μια πρόσφατη μελέτη του Ηνωμένου Βασιλείου, παρακολούθηση συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM) σε πραγματικό χρόνο, έχει προταθεί ότι προσφέρει σημαντική βελτίωση στον εντοπισμό και τη μείωση του χρόνου που δαπανάται σε υπογλυκαιμία σε σύγκριση με την παρακολούθηση flash γλυκόζης (FGM) σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 που έχουν μειωμένη συνείδηση υπογλυκαιμίας.
Σύμφωνα με την Δρ Monika Reddy συγγραφέα της μελέτης, η μελέτη έδειξε ότι και οι δύο συσκευές CGM G5 από Dexcom και FGM, Freestyle Libre από την Abbott, αντίστοιχα, παρουσίασαν σημαντικά βελτιωμένα επίπεδα HbA1c και το ποσό του χρόνου που δαπανάται στο εύρος γλυκόζης στόχου. Ωστόσο, τόνισε ότι η CGM ήταν ανώτερη με ευεργετικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της υπογλυκαιμίας και της ευαισθητοποίησης για υπογλυκαιμία από την FGM, ειδικά σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 που βιώνουν μειωμένη συνείδηση της υπογλυκαιμίας.
Η μελέτη της Δρ Reddy ήταν προοπτική, παράλληλη με τύπου 1 ενήλικες οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν και τυχαιοποιήθηκαν σε CGM ή FGM μετά από 2 εβδομάδες run-in. Περιελήφθησαν 40, CGM-naive, ενήλικες με διαβήτη τύπου 1 και μειωμένη συνείδηση της υπογλυκαιμίας. Τα αρχικά χαρακτηριστικά δεν είχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. 60% των ασθενών ήταν άνδρες με μέσο όρο ηλικίας 50 ετών, και η μέση διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη ήταν περίπου 30 έτη. Στο πρωτεύον αποτέλεσμα, CGM συσχετίστηκε με μία σημαντική μείωση, στο ποσοστό του χρόνου που δαπανάται σε υπογλυκαιμία (<3,3 mmol / L ή 60 mg / dL), από την έναρξη έως 8 εβδομάδες σε σύγκριση με μια μη σημαντική ελαφρά αύξηση με την FreeStyle Libre. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες είχαν σημαντική αύξηση του χρόνου που δαπανάται στην περιοχή γλυκόζης στόχου (ευγλυκαιμία) με παρόμοιες και σημαντικές μειώσεις της HbA1c από την αρχική τιμή στις 8 εβδομάδες παρακολούθησης, η ομάδα CGM παρουσίασε σημαντική ελάττωση στη μέση Χρυσή βαθμολογία μειωμένης συνείδησης της υπογλυκαιμίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρήστες FGM δεν είχαν σημαντική διαφορά στο σκορ. Ο φόβος Υπογλυκαιμίας Survey -II (HFS-II) αποκάλυψε ότι η ομάδα CGM γνώρισε μια μείωση της συνολικής βαθμολογίας, 59,2 - 50,5 (Ρ = 0,01) ενώ δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά στην ομάδα παρακολούθησης με FGM. Συμπερασματικά, Σε άτομα με ΣΔ τύπου 1 και μειωμένη συνείδηση της υπογλυκαιμίας, χρήση πραγματικού χρόνου CGM έναντι του Freestyle Libre βοηθά στη σημαντική μείωση του χρόνου σε υπογλυκαιμία αλλά και στο φόβο και τις ανησυχίες των συνεπειών σε σχέση με την υπογλυκαιμία.

Αποτελέσματα από παλαιότερες μελέτες σε πάνω από 50.000 χρήστες στο παρελθόν υποστηρίζουν ότι ο FreeStyle Libre παρέχει σημαντικά βελτιωμένο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα στο διαβήτη τύπου 1 μαζί με την βελτίωση των επιπέδων HbA1c και την ποσότητα του χρόνου που δαπανάται στο εύρος γλυκόζης στόχου όσο το επέτυχε και το CGM G5, αλλά όταν πρόκειται για τις επιπτώσεις στην υπογλυκαιμία και πιο συγκεκριμένα για την ευαισθητοποίηση στην αναγνώριση της υπογλυκαιμίας, το CGM G5 παίρνει το προβάδισμα και τα οφέλη για τους χρήστες είναι καλύτερα και πέρα από αυτό που μπορεί να προσφέρει το Freestyle Libre. Η μελέτη ερεύνησε τις εκβάσεις υπογλυκαιμίας για μια καλά καθορισμένη ρύθμιση σε ένα πληθυσμό υψηλού κινδύνου με αντίλογο ότι τα αποτελέσματα δεν εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς με διαβήτη καθώς και. ότι η περίοδος παρακολούθησης ήταν σχετικά σύντομη.

Τα αποτελέσματα τέτοιων μελετών είναι ζωτικής σημασίας για την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας παρακολούθησης που σχετίζεται εξατομικευμένα με τον ασθενή, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί από την μία το κάθε είδους κόστος (οικονομικό, ψυχολογικό) και από την άλλη οι κλινικές επιπτώσεις της κακής ρύθμισης και ιδίως μιας σοβαρής υπογλυκαιμίας.

Η FGM είναι ένα βήμα μπροστά (μέτρηση χωρίς τσίμπημα), από ό, τι οι ασθενείς μπορούσαν να κάνουν σε σχέση με την αυτομέτρηση (BGM) και όχι μια συσκευή υψηλής τεχνολογίας, όπως το CGM..

Είναι ένα βήμα ωστόσο πολύ πιο ακριβό από την Αυτομέτρηση (BGM) που παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος στην αυτορρύθμιση.
Το σύστημα FreeStyle Libre αποτελείται από ένα αισθητήρα γλυκόζης που εισάγεται στο πίσω μέρος του άνω βραχίονα για μέχρι 14 ημέρες και ένα σαρωτή που οι χρήστες κυματίζουν πάνω από τον αισθητήρα για απόκτηση μετρήσεων, ακριβώς όπως τα συμβατικά CGM, που μετρούν τα επίπεδα γλυκόζης του διάμεσου υγρού σε πραγματικό χρόνο

Σε σχέση με τα συστήματα CGM, διαθέτει αισθητήρα που διαρκεί περισσότερο χωρίς να απαιτείται βαθμονόμηση, και με χαμηλότερο κόστος από αυτούς στο CGM. Δυστυχώς δεν διαθέτει συναγερμό υψηλών και χαμηλών τιμών σακχάρου και αυτό είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα σε σχέση με τα CGM είτε της MEDRONIC είτε της DEXCOM.

Η χρήση και των δύο συσκευών θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε διαφορετικού τύπου ασθενείς με διαφορετικά επίπεδα προβλημάτων, καθιστώντας έτσι άδικο να τους συγκρίνουμε head-to-head.

Η κύρια ανησυχία είναι ότι και οι δύο τεχνολογίες (CGM-FGM) απαντούν σε σχετικά διαφορετικές προσδοκίες, με την πρώτη καθοδηγώντας το άτομο πως να εφαρμόσει μία ενδεδειγμένη απόφαση, ενώ την άλλη να λέει τι χρειάζεται να γίνει σε επίπεδο συνολικής ρύθμισης.
Στην ιστορία των συστημάτων συνεχούς καταγραφής που ξεκινά από το 1999 είναι σίγουρο ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει πολλές τεχνολογικές εκπλήξεις. Η αλήθεια είναι όμως προς το παρόν πως η χρήση τους κοστίζει ακριβά πολύ περισσότερο από την κλασσική και τουλάχιστον εξ ίσου αποτελεσματική δαχτυλοκέντηση. Είναι πραγματικά χρήσιμα σε όσους φορούν αντλίες (CGM) και σε μικρό ποσοστό ατόμων κυρίως με τύπου 1 Διαβήτη, η Διαβήτη κύησης η αρρύθμιστου ινσουλινοθεραπευόμενου Διαβήτη τύπου 2 που είτε έχουν κακή ρύθμιση (CGM & FGM) είτε παθαίνουν συχνά υπογλυκαιμίες (κυρίως CGM).

References:

1. Davenport, Liam. CGM vs flash monitoring in diabetes with hypoglycemia unawareness. Medscape. Mar 16, 2017.
2. Diabetes UK Professional Conference 2017. March 10, 2017; Manchester, UK.
3. Lutz H and Freckmann G. CGM versus FGM; or, continuous glucose monitoring is not flash glucose monitoring. Journal of Diabetes Science & Technology. 2015. 9(5):947-950.
4. Tucker ME. FDA Approves Abbott’s FreeStyle Libre Pro System for Diabetes. Medscape. September 28, 2016.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ- ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ GENERAL


Διαβάστε περισσότερα άρθρα...

    Στην κορυφή