Σύλλογοι ΠρομηθευτώνΣύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας (Σ.Ε.Π.)
Τηλ. : 210 6985 914 -916,
e-mail: info@hellasmes.gr
www.hellasmes.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.):
Διεύθυνση: Γαμβέτα 6, Αθήνα,
e-mail: pasypoy2012@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Υλικών Τεχνητού Νεφρού & σχετικών Υλικών (ΠΑΣΠΥΤΕΝ):
Τηλ. : 210 6877 151
e-mail: info@paspyten.gr
    Στην κορυφή