Σύλλογοι ΨυχολόγωνΠανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος
Τζώρτζ 10 Πλατεία Κάνιγγος 106 77 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-3800635
fax: 210-3800578
mail: ds@psy.grΣύλλογος Eλλήνων Ψυχολόγων
Δασκαλάκη 35, 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6913500
fax: 210-6913053
e-mai: seps@otenet.gr    Στην κορυφή