Στρατιωτικά Νοσοκομεία251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Διεύθυνση: Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου 3 (πρώην Κατεχάκη) Μεσογείων. 115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 7463399401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Διεύθυνση: Λεωφ. Π. Κανελλόπουλου 1 (πρώην Κατεχάκη) 138, 115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 7494000424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 5, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310-894421
Τηλ. 210 7494000414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θώρακος Πεντέλης
Διεύθυνση: Ταξίαρχου Βέλιου 6, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2108106500Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)
Διεύθυνση: Μονής Πετράκη 10, 11521, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 7288001Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Διεύθυνση: Δεινοκράτους 70, 115 21 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 7261000    Στην κορυφή