Στις γυναίκες μέσης ηλικίας ο πόνος στο γόνατο αυξάνει την πιθανότητα θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις


Οι μεσήλικες γυναίκες με γοναλγία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ακτινολογικής οστεοαρθρίτιδας, έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής θνησιμότητας, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Annals of the Rheumatic Diseases της EULAR.
Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές από τη Μεγάλη Βρεττανία εκπόνησαν μια προοπτική, διαχρονική, μελέτη κοόρτης 1.629 γυναικών, 45-64 ετών, διερευνώντας τη συνεισφορά του πόνου σε χέρι και σε γόνατο στο θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη υποβλήθηκαν σε φυσική εξέταση και ακτινογραφίες χεριών και γονάτων σε όρθια θέση, χωρίστηκαν σε 4 υποομάδες ανάλογα της ύπαρξης ή όχι πόνου στο γόνατο και ακτινολογικών ευρημάτων οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) και παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για 21,7 έτη. Ως ακτινολογικά ευρήματα ΟΑ θεωρήθηκαν οι περιπτώσεις δεύτερου και πλέον βαθμού της κλίμακας Kellgren–Lawrence (0-5) και οι γυναίκες κατανεμήθηκαν σε εκείνες που δεν έχουν ούτε πόνο ούτε ακτινολογικά ευρήματα ΟΑ, σε εκείνες που πονάνε αλλά δεν έχουν ακτινολογικά ευρήματα ΟΑ, σε εκείνες που έχουν ακτινολογικά ευρήματα αλλά δεν πονάνε κι εκείνες που έχουν πόνο με ακτινολογικά ευρήματα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι εντυπωσιακά καθώς αποκάλυψαν άμεση συσχέτιση του επώδυνου γόνατος με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά συμβάματα.

Αναλυτικά:

- Οι γυναίκες με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα (επώδυνο γόνατο και ακτινολογικά ευρήματα ΟΑ) είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας (97% στο προσαρμοσμένο μοντέλο με βάση την ηλικία).

- Οι γυναίκες με επώδυνο γόνατο χωρίς ακτινολογικά ευρήματα είχαν κατά 49% μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου συγκρινόμενες με τις γυναίκες που δεν είχαν ούτε πόνο ούτε ακτινολογικά ευρήματα OA.

- Δεν βρέθηκε μειωμένη επιβίωση στις γυναίκες που είχαν ακτινολογικά ευρήματα ΟΑ αλλά δεν είχαν πόνο.

- Δεν βρέθηκε κάποια σχέση μεταξύ του πόνου στο χέρι και την αύξηση της θνησιμότητας εξαιτίας καρδιαγγειακής νόσου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως η αιτία της αυξημένης θνησιμότητας οφείλεται στην καθιστική ζωή και την πενιχρή καρδιαγγειακή υγεία εξαιτίας του επώδυνου γόνατος.

Κωνσταντίνος Σαρόπουλος
Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα άρθρα...

    Στην κορυφή