Σε περιπτώσεις που το παιδί μας λέει ότι είναι ερωτευμένο, εννοεί και το σεξ;


Το παιδί συχνά μπορεί να ερωτευτεί πρόσωπα από το συγγενικό, γονεϊκό ή και σχολικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να θαυμάζει και να έχει ερωτευτεί το δάσκαλό του, το φίλο του, τη συμμαθήτριά του, ακόμη και να έχει σαν πρότυπο ένα παιδί μεγαλύτερης τάξης από το ίδιο. Είναι σημαντικό οι γονείς να κατανοήσουν ότι το να ερωτεύεται, να ενθουσιάζεται ή και να απογοητεύεται το παιδί, αποτελεί θετικό μήνυμα για τη συναισθηματική του εξέλιξη.

Παρόλα αυτά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το παιδί στις περιπτώσεις που λέει ότι είναι ερωτευμένο, δεν εννοεί τη σεξουαλική συμπεριφορά του ενηλίκου, την οποία αγνοεί και δεν μπορεί να τη διεκδικήσει στην ηλικία που βρίσκεται. Ο «παιδικός έρωτας» δεν έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα και με τη σεξουαλική έλξη, οι οποίες δημιουργούνται και εξελίσσονται με την πάροδο των ετών, κυρίως κατά το στάδιο της εφηβείας.

Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΝΙΟ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας    Στην κορυφή