ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΕΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
23/06/2022Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των εταιρειών - μελών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη με κεντρικό θέμα την ψηφιοποίηση του κλάδου της υγείας και κυρίως του φαρμάκου. Της συζήτησης προηγήθηκε εισηγητική παρουσίαση από την συμβουλευτική εταιρεία Deloitteμε τίτλο "DigitalTransformationoftheHealthcaresector".

Στην συζήτηση, ο Υπουργός και τα μέλη του ΣΦΕΕ συμφώνησαν για την ανάγκη του περαιτέρω ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες δίνοντας έμφαση στην πρόληψη αλλά και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στον φαρμακευτικό κλάδο.

Ταυτόχρονα συζητήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη όπως ο ψηφιακός φάκελος ασθενή, η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων και η τεχνολογική αναβάθμιση των νοσοκομείων.

Hεκδήλωση αποτέλεσε το 5ο ExecutiveBriefingτου ΣΦΕΕ που καθιερώνει με τον τρόπο αυτό μια σταθερή επικοινωνία με τα μέλη της Κυβέρνησης και τους φορείς που σχετίζονται με τον χώρο του φαρμάκου της Υγείας.

    Στην κορυφή