ΣΟΒΑΡΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΩΚΚ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου αναγνωρίζει ότι υπήρξε σοβαρή δυσλειτουργία ως προς τη χειρουργική δραστηριότητα της Μονάδος Μεταμοσχεύσεων, για πρώτη φορά κατά τη μακροχρόνια επιτυχή λειτουργία της, κατά το διάστημα πέντε εβδομάδων, από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου 2009. Η ευθύνη βαρύνει κυρίως τον κατά τον νόμο Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδος Μεταμοσχεύσεων.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ιατρικά και διοικητικά, για την απρόσκοπτη συνέχιση του Προγράμματος Μεταμοσχεύσεων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για τις επιπτώσεις που είχε η παραπάνω δυσλειτουργία στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.    Στην κορυφή