ROCHE: ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΟ, ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ

29/03/2024


H Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas υποστήριξαν, ως χορηγοί, το ετήσιο συνέδριο της πρωτοβουλίας “The Upfront Initiative”, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στην προώθηση μιας κουλτούρας ποικιλομορφίας όπου όλοι και όλες αισθάνονται ότι ανήκουν και μπορούν να εξελιχθούν ισότιμα, ανεξαρτήτως ηλικίας, πεποιθήσεων, ικανοτήτων, γλώσσας και εθνικότητας.
Οι δύο εταιρείες ένωσαν τις φωνές τους με προσωπικότητες από την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της συζήτησης για τη συμπερίληψη και την ορατότητα, αλλά και στο συντονισμό των δράσεων για την εξάλειψη του ρατσισμού στους εργασιακούς χώρους, μέσα από τη θέσπιση νέων προτύπων ισότητας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας.
Το ολιστικό πλάνο δράσεων Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας της Roche στην Ελλάδα, υλοποιεί η εσωτερική ομάδα εργαζομένων OneRoche Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), με στόχο αφενός να κατανοεί τις διαφορετικές ανάγκες και να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τις ιδέες των εργαζομένων εσωτερικά και αφετέρου, ως προς το εξωτερικό περιβάλλον, να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις της σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας. Μέσα από ενημερωτικές δράσεις και συζητήσεις, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως η ενδυνάμωση των γυναικών και η προώθηση της έμφυλης ισότητας, η κατάργηση των ηλικιακών στερεοτύπων αλλά και η αξιοποίηση των νέων γενεών στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, οι δράσεις επεκτείνονται και στην κοινωνία, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε θέματα γυναικείας υγείας, όπως η καμπάνια ενημέρωσης για το γυναικείο καρκίνο "forHER".
«Στην πορεία μας για την οριστική εξάλειψη των στερεοτύπων και κάθε είδους ρατσισμού στους εργασιακούς χώρους, αλλά και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια και προκλήσεις, που θα πρέπει να ξεπεράσουμε», δήλωσε η κα. ΜαίρηΤσαγκαράκη, Head of People & Culture, Roche Hellas & Roche Diagnostics Hellas.«Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα θετικά παραδείγματα, να διαμορφώσουμε νέα πρότυπα ισότητας και να αναλάβουμε ακόμα πιο συντονισμένη δράση για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σχετικά με τις Αρχές της Διαφορετικότητας & της Συμπερίληψης. Σε αυτή την προσπάθεια, ως OneRoche, θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε έμπρακτα και ουσιαστικά, ενσωματώνοντας τη διαφορετικότητα και την ισότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, από την πρόσληψη και την εξέλιξη των εργαζομένων μας μέχρι την εκπαίδευσή τους και την κοινωνική αλλαγή. Δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό ώστε οι επόμενες επαγγελματικές γενιές να μην μιλούν πια για εμπόδια και προβλήματα, αλλά για επιτεύγματα και για συλλογική πρόοδο σε ένα περιβάλλον πλήρους αποδοχής».
Οι αρχές της Συμπερίληψης και της Διαφορετικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο των εταιρικών αρχών της Roche και αποτελούν μια από τις βασικές αρχές λειτουργίας της, καθώς και κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών, του οικοσυστήματος της υγείας και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas υπέγραψαν τον Νοέμβριο του 2023 τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, συμμετέχοντας στη σχετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει στη μείωση των κοινωνικών, εργασιακών, και πολιτισμικών ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


    Στην κορυφή