Πόσα χρόνια σεξουαλικής ζωής έχει ο άνδρας;


Ο άνδρας διεκδικώντας τη σεξουαλική του υγεία, από την εφηβική αφύπνιση (ήβη) μέχρι το τέλος της ζωής του μπορεί να λειτούργει σεξουαλικά, τόσο με ψυχική συμμετοχή όσο και με τη σωματική ανταπόκριση.

Ασφαλώς, ο βιολογικός κύκλος με την πάροδο των χρόνων, εμφανίζει διαφοροποιήσεις ως προς τη συχνότητα και των αριθμό των επαφών, χωρίς όμως να αναστέλλει τη σεξουαλική δραστηριότητα ενός άνδρα που ψυχικά επιθυμεί τη σεξουαλική του ζωή, χωρίς να οριοθετείται ηλικιακά το τέλος.


Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΜΑΣ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας


    Στην κορυφή