Πολλές φορές η γυναίκα για μεγάλο διάστημα μετά τη γέννα εξακολουθεί να μην έχει σεξουαλική επιθυμία. Γιατί;


Ενώ η μητρότητα αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της γυναικείας φύσης, η σεξουαλικότητα της σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζει μια ευαλωτότητα ως προς την επιθυμία της για σεξουαλική επαφή. Οι παράγοντες που δημιουργούν μια πρόσκαιρη σεξουαλική ψυχρότητα στη γυναίκα, έχουν να κάνουν με οργανικές και ψυχολογικές παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν μελέτες που συνδέουν την παρατεταμένη υποτονική επιθυμία της γυναίκας μετά την κυοφορία της με ειδικές ορμονικές διαταραχές. Οι διαταραχές αυτές φαίνεται να συσχετίζονται με την εγκεφαλική της λειτουργία σε επίπεδο νευρογενών συνάψεων στις περιοχές που θεωρούνται υπεύθυνες για τη σεξουαλική επιθυμία (υποθάλαμος – αμυδγαλή). Επίσης, πολλές εργασίες μιλούν για ψυχογενή αίτια που συσχετίζονται με την αλλαγή στάσης ζωής των δυο συντρόφων μετά την ύπαρξη του παιδιού. Η γυναίκα μάνα, δίνει μεγάλη έμφαση στη φροντίδα του παιδιού της και πολλές φορές το καθιστά κεντρικό σημείο αναφοράς στη ζωή της, ιδίως όταν δεν εισπράττει συναισθηματική κάλυψη από το σύντροφο της. Από την άλλη μεριά, συχνά υπάρχει πιεστική και χρεωστική στάση του άνδρα συντρόφου, που της δημιουργεί άγχος και ενοχή, γιατί δε μπορεί να αισθανθεί μαζί του τη σεξουαλική επαφή και να βιώσει την ηδονή που αυτή φέρει.

Η γυναίκα καταλήγει να παγιδεύεται σε ένα φαύλο κύκλο ενοχής –χρέωσης, βουλιάζοντας περισσότερο και για χαμηλότερο χρονικό διάστημα μέσα στη σεξουαλική ψυχρότητα. Κατά συνέπεια φαίνεται ότι τόσο οι ψυχολογικοί παράγοντες, όσο όμως και νευροχημικοί μηχανισμοί του εγκεφάλου, μπορούν να προκαλέσουν αυτή την παράταση της μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας στη γυναίκα.

Η στάση του συντρόφου της, ο όποιος είναι τρυφερός, υποστηρικτικός τη φλερτάρει, της δείχνει το ενδιαφέρον του και δεν παραιτείται μπροστά στη ψυχρότητα της, παίζει σημαντικό ρόλο για τη σεξουαλική της επαναφορά.


Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΜΑΣ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας


    Στην κορυφή