Ποιες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης μπορούν να προκαλέσουν στυτική δυσλειτουργία;


Τα κέντρα της αντανακλαστικής στύσης βρίσκονται Ι2- Ι4 νευροτόμια του νωτιαίου μυελού της σπονδυλικής στήλης. Παθήσεις που επηρεάζουν τα νευροτόμια αυτά, είτε τις εκφύσεις των νεύρων (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου και άλλες ριζίτιδες) μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη στυτική λειτουργία. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις κακώσεις του νωτιαίου μυελού, οι οποίες αφορούν, λόγω των τροχαίων ατυχημάτων, ολοένα και αυξανόμενο αριθμό νέων σε ηλικία ατόμων.

Κακώσεις του νωτιαίου μυελού σε υψηλότερο επίπεδο από το αντανακλαστικό στυτικό κέντρο, διατηρούν τις αντανακλαστικές στύσεις ενώ υπάρχει απώλεια των ψυχογενών στύσεων λόγω διακοπής επικοινωνίας του ψυχογενούς στυτικού κέντρου.

Αντίθετα, κακώσεις του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του αντανακλαστικού στυτικού κέντρου, προκαλούν απώλεια και των αντανακλαστικών στύσεων. Η βλάβη αυτή είναι αρκετά σοβαρή και περίπλοκη, αφού προσβάλει νέους ανθρώπους που έχουν κυρίαρχη σεξουαλική ζωή, καθώς παρουσιάζει δυσκολίες στη θεραπευτική της αντιμετώπιση και λόγω της ψυχικής απαίτησης των νέων ανθρώπων που προσβάλλονται.


Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΜΑΣ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείαςΔιαβάστε περισσότερα άρθρα...

    Στην κορυφή