Ποιες είναι οι διαταραχές της ανδρικής σεξουαλικής λειτουργίας;


Η σεξουαλική ζωή του άνδρα είναι πιθανόν να διαταραχθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Ένα σημαντικό ποσοστό των ανδρών φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σεξουαλικό πρόβλημα. Τα προβλήματα αυτά συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.Διαταραχές της επιθυμίας (αισθητηριακή έλξη):
Η επιθυμία είναι το εισιτήριο της σεξουαλικής επιλογής του στόχου, που η ψυχική παρούσα κατάσταση επιλέγει μέσα από την αισθητηριακή έλξη (όραση, ακοή, όσφρηση, αφή γεύση). Η έκφραση της συνειδητής αναζήτησης του «σε θέλω», προκαλεί τη σεξουαλική διέγερση, όπου η σωματική αφύπνιση (στύση) και η εγκεφαλική συμμετοχή (φαντασίωση) καθορίζουν την επόμενη φάση.

Κατ’ επέκταση, οι διαταραχές της επιθυμίας διακρίνονται αντίστοιχα με τον βαθμό λειτουργίας αυτής της ψυχικής κατάστασης ανάλογα σε: αυξημένη επιθυμία, μειωμένη επιθυμία, και σε σεξουαλική αποστροφή.

Οι παραπάνω σεξουαλικές δυσλειτουργίες του άνδρα, μπορεί να εμφανίζονται με μια κινητικότητα αστάθειας από τη μία κατάσταση στην άλλη, με κυκλικότητα ή και με σταθερότητα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής του ζωής, όπου διάφοροι ψυχοκοινωνικοί και βιολογικοί παράγοντες την επηρεάζουν.

2.Διαταραχές της διέγερσης
Ως διαταραχές της διέγερσης αναφέρονται η στυτική δυσλειτουργία (ψυχογενής, οργανική, μικτή), η παρατεταμένη στύση (πριαπισμός) και η στυτική διαταραχή δυσμορφικού τύπου (συγγενής ή επίκτητη).

3.Διαταραχές του οργασμού
Με τον όρο διαταραχές οργασμού στον άνδρα, αναφερόμαστε στον ανήδονο οργασμό, στην έλλειψη δηλαδή ψυχικής συμμετοχής κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής συνεύρεσης.

4.Διαταραχές της εκσπερμάτισης
Οι διαταραχές της εκσπερμάτισης συνοψίζονται στις εξής:
  • Η πρόωρη εκσπερμάτιση, με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη ελέγχου της εκσπερμάτισης.
  • Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση (αργή-εργώδης), στην οποία ο άνδρας δε μπορεί να εκσπερματίσει όταν εκείνος το επιθυμεί.
  • Η ανεσταλμένη εκσπερμάτιση, στην οποία κυριαρχεί η πλήρης έλλειψη εκσπερμάτισης.
  • Η παλίνδρομη εκσπερμάτιση, κατά την οποία το σπέρμα δεν ακολουθεί την φυσιολογική πορεία προς το στόμιο της ουρήθρας αλλά καταλήγει στο εσωτερικό της ουροδόχου κύστης.

5.Αισθητηριακού τύπου διαταραχές
Οι διαταραχές της αισθητικότητας στον άνδρα είναι: α)η υπαισθησία κατά τη σεξουαλική συνουσία, δηλαδή η μειωμένη αίσθηση επαφής που μπορεί να έχει ο άνδρας β)η υπεραισθησία, δηλαδή η αυξημένη τάση ενόχλησης στη σεξουαλική επαφή και γ) ο πόνος στη σεξουαλική επαφή (ενόχληση – δυσφορία στο άγγιγμα).


Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΜΑΣ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας


Διαβάστε περισσότερα άρθρα...
    Στην κορυφή