Ποια είναι τα προβλήματα που απειλούν τη σεξουαλική ζωή της γυναίκας;


Η ισορροπημένη σεξουαλική ζωή της γυναίκας αποτελεί αναγκαία και βασική προϋπόθεση για την γενικότερη ομαλή της λειτουργία, τόσο βιολογικά όσο και ψυχικά. Βαδίζοντας στον 21ο αιώνα και στην σημερινή κοινωνία του 2009, η σεξουαλική υγεία ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πρότυπα και ταμπού και παίρνει τη θέση που της αξίζει, μια θέση πρωταρχικής σημασίας για την ολοκληρωμένη υγεία και εικόνα της γυναίκας.

Η συνεχής και επιτακτική ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την αντιμετώπιση των σεξουαλικών διαταραχών στη γυναίκα, προτρέπει τους ειδικούς επιστήμονες του χώρου, να πραγματοποιούν έρευνες με στόχο τους τρόπους επίλυσης αυτών. Συγκεκριμένα, οι διαταραχές της σεξουαλικής της υγείας έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται στην επιθυμία, τη διέγερση, τον οργασμό, και τον πόνο.

Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΜΑΣ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας
    Στην κορυφή