Περιεδρικό απόστημα και συρίγγιο - Θεραπεία Fistula Laser Closure


Το περιεδρικό απόστημα (εικόνα 1) είναι μια συλλογή πύου στην περιοχή του πρωκτού, που προκαλείται από απόφραξη των ορθοπρωκτικών αδένων. Είναι πάθηση που συναντάται και στα δυο φύλα και σε οποιαδήποτε ηλικία μετά τη εφηβεία. Η αρχική φλεγμονή εξελίσσεται σε συλλογή πύου και προκαλεί πόνο, οίδημα, ερυθρότητα και ενίοτε πυρετό. Ανοσοκατεσταλμένοι και διαβητικοί ασθενείς μπορεί να μην έχουν τα τυπικά συμπτώματα και να παρουσιάζουν βαρύτερη κλινική εικόνα.
Το περιεδρικό απόστημαεικόνα 1


Το περιεδρικό συρίγγιο (εικόνα 2) είναι μια επικοινωνία μεταξύ του δέρματος της περιοχής γύρω από τον πρωκτό (έξω στόμιο) και του αυλού του πρωκτού (έσω στόμιο). Αποτελεί επιπλοκή του περιεδρικού αποστήματος και συναντάται σε περίπου 25% των ασθενών αυτών εντός 6 μηνών από την διάνοιξη ενός αποστήματος. Το περιεδρικό συρίγγιο μπορεί να προκαλέσει υποτροπή του αποστήματος και εκροή πυώδους υγρού από το έξω στόμιο.
Το περιεδρικό συρίγγιο

εικόνα 2


Διάγνωση

Η διάγνωσή του περιεδρικού αποστήματος και του περιεδρικού συριγγίου γίνεται συνήθως με κλινική εξέταση. Ενίοτε απαιτούνται και απεικονιστικές εξετάσεις (π.χ. μαγνητική τομογραφία).

Θεραπεία περιεδρικού αποστήματος

Το απόστημα δεν ανταποκρίνεται σε θεραπεία με αντιβιοτικά και σπανίως παροχετεύεται αυτόματα. Έτσι, η θεραπεία του είναι χειρουργική και απαιτεί διάνοιξη και παροχέτευση στην κοιλότητα του αποστήματος ώστε αυτή να επουλωθεί από την βάση της. Η διάνοιξη του αποστήματος γίνεται υπό γενική ή επισκληρίδιο αναισθησία, συνήθως με τομή στο δέρμα της περιοχής του πρωκτού και σπανιότερα με τομή του πρωκτικού βλεννογόνου. Σε ανοσοκατεσταλμένους και διαβητικούς ασθενείς καθώς και σε αυτούς με βαριά κλινική εικόνα (π.χ. υπόταση), χορηγούνται επίσης ενδοφλέβια αντιβιοτικά. Η παροχέτευση προκαλεί άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματα και οι περισσότεροι ασθενείς νοσηλεύονται για ένα 24ωρο.

Θεραπεία περιεδρικού συριγγίου και χρήση Laser

Η θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου είναι χειρουργική και ανάλογα με την ανατομία του περιλαμβάνει (1) διάνοιξη-παροχέτευση ή (2) καταστροφή του συριγγίου με χρήση laser (Fistula Laser Closure, FiLaC™). Η τεχνική FiLaC™ περιλαμβάνει τοποθέτηση ειδικού καθετήρα (εικόνες 3 και 4) κατά μήκος του εσωτερικού του συριγγίου και καταστροφή του σε λίγα λεπτά και με ποσοστά επιτυχίας μεγαλύτερα από 70%. Δεν απαιτείται μετεγχειρητική νοσηλεία.
Δεν απαιτείται μετεγχειρητική νοσηλεία


Νικηφόρος Μπαλλιάν, MBBS, FACS
Χειρουργός
www.nballian.gr

Εικόνες
1. http://drugline.org/ail/pathography/1186/
2. http://antibioticsfor.com/anorectal-anal-rectal-perianal-abscess.phtml

Διαβάστε περισσότερα άρθρα...

    Στην κορυφή