Παφλασμός (πιτσίλισμα) χημικής ουσίας στα μάτια


ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση παφλασμού χημικής ουσίας εντός των οφθαλμών, ακολουθείστε άμεσα τις παρακάτω οδηγίες:


Ξεπλύνετε με άφθονο νερό τον πάσχων οφθαλμό. Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό βρύσης για τουλάχιστον 20 λεπτά κι ακολουθήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες οδηγίες σας φαίνεται συντομότερη:

- Μπείτε στη ντουζιέρα και κατευθύνετε χλιαρό νερό, απαλά, στο μέτωπό σας, άνωθεν του πάσχοντος οφθαλμού ή κατευθύνετε νερό επί του διαφράγματος της μύτης , αν έχουν εκτεθεί και οι δύο οφθαλμοί. Διατηρείτε ανοικτά τον ή τους οφθαλμούς. Στρέψτε το κεφάλι σας προς τα κάτω με πλάγια κλίση. Κατόπιν διατηρείστε ανοικτό τον πάσχοντα οφθαλμό κάτω από το τηλέφωνο ντουζιέρας με απαλή ροή του νερού.

- Θα ήταν προτιμητέο τα νεαρά παιδιά να λάβουν ανάσκελη στάση εντός της μπανιέρας ή να σκύψουν επί ενός νεροχύτη κι ο γονέας να κατευθύνει νερό στο μέτωπο άνωθεν του πάσχοντος οφθαλμού ή στο διάφραγμα της ρινός, αν έχουν εκτεθεί και οι δύο οφθαλμοί.

Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι: ξεπλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας για να σιγουρευτείτε ότι δεν έχουν απομείνει υπολείμματα χημικής ουσίας ή σαπουνιού σ’ αυτά. Πρωταρχικός σας σκοπός είναι να απομακρύνετε τη χημική ουσία από την επιφάνεια του πάσχοντος οφθαλμού, εν συνεχεία να την απομακρύνετε από τα χέρια σας.

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής: σε περίπτωση που δεν απομακρυνθούν από τους οφθαλμούς κατά την πλύση τους, αφαιρέστε τους στην πορεία.

Προσοχή:

  • Μην τρίψετε τον πάσχοντα οφθαλμό – ενδέχεται να προκληθεί περαιτέρω βλάβη
  • Ξεπλύνετε μόνον με νερό ή φυσιολογικό ορό για πλύση φακών επαφής, καθώς και μη χρησιμοποιήσετε οφθαλμικές σταγόνες, παρά μόνον κατόπιν ιατρικής σύστασης

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια

Αφού ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα κι αν κρίνεται αναγκαίο καλέστε το 166 ή το ΕΚΑΒ. Πάρτε μαζί σας το δοχείο που περιείχε τη χημική ουσία ή καταγράψτε την ονομασία της. Αν υπάρχουν διαθέσιμα γυαλιά ηλίου, φορέστε τα, καθ΄ ότι οι οφθαλμοί θα παρουσιάσουν ευαισθησία στο φως του ηλίου.


    Στην κορυφή