ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ


Ο Υπουργός Υγείας. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, με χθεσινή του απόφασή άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση της έκδοσης των πλαστών πιστοποιητικών τυφλότητας από την υγειονομική επιτροπή της Ζακύνθου.

"Η πειθαρχική δίωξη είναι συνέπεια του γεγονότος ότι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες ανταποκρίθηκαν πλημμελώς στα καθήκοντά τους, επιδεικνύοντας ανεπίτρεπτη ανοχή και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εναντίον του εμπλεκομένου στη συγκεκριμένη υπόθεση ιατρού. " αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.


    Στην κορυφή