ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
03/01/2012

Το παρόν και το μέλλον της Υπερηχογραφίας, καθώς η Ιατρική Απεικόνιση αλλάζει αφού προστίθενται σε αυτήν νέες καινοτόμες τεχνικές επωφελείς προς τον ασθενή όπως η Ελαστογραφία, θα εξετασθούν ενδελεχώς, στο διήμερο συνέδριο - EUROSON SCHOOL- που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική και τη Βιολογία στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2012, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, στην Αθήνα.

Η Υπερηχογραφία αλλάζει, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική και τη Βιολογία κ. Παύλος Σ. Ζουμπούλης MD, PhD, καθώς σύγχρονες τεχνικές προστίθενται στο οπλοστάσιο της Υπερηχογραφίας προσφέροντας νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες. Τελευταία τεχνολογική εξέλιξη είναι η Ελαστογραφία. Είναι μία τεχνική αξιόπιστης μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών. Εξέλιξη στην ήδη γνωστή Ελαστογραφία είναι η ShearWave Ελαστογραφία που επιτρέπει την μέτρηση της σκληρότητας των ιστών και στα εν τω βάθει όργανα. Γίνεται έτσι δυνατή η υποκατάσταση της βιοψίας με βελόνα, ιδιαίτερα στα όργανα στα οποία η προσπέλαση με βελόνα είναι τραυματική και δύσκολη. Η Υπερηχογραφία και η Ελαστογραφία φθάνουν κοντά στην ιστολογική διάγνωση όχι μόνο στα επιφανειακά όργανα (θυρεοειδής, λεμφαδένες, μαστός, όρχεις) αλλά και στα εν τω βάθει όργανα (ήπαρ, πάγκρεας, νεφρός, προστάτης, μήτρα, ωοθήκες).

Σκοπός του EUROSON SCHOOL είναι η εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των γιατρών που συμμετέχουν ώστε να είναι έτοιμοι για άμεση εφαρμογή των νέων Υπερηχογραφικών μεθόδων, και γι αυτό, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές του συνεδρίου, η εκδήλωση είναι μία άκρως παραγωγική συνάντηση Ιατρών, Φυσικών< Βιο-ιατρικών Μηχανικών, που συνθέτουν την γνώση και την εμπειρία τους στις καινοτομίες της Υπερηχογραφίας.

Παράλληλα η Υπερηχογραφία επεκτείνεται σε νέα ανατομικά πεδία, όπως:

- Στην Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία:
- Στην Ρευματολογία την Γναθοχειρουργική και την Ορθοδοντική
- Στις Επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις είναι νέο κεφάλαιο της Υπερηχογραφίας.

Επιπλέον, η Stress Echo Υπερηχοκαρδιογραφία έρχεται να προσθέσει χρήσιμα στοιχεία για την αιμάτωση του μυοκαρδίου προτείνοντας ήπια εναλλακτική αξιολόγηση περισσότερο αξιόπιστη από το κλασσικό Test κοπώσεως και την εξέταση του μυοκαρδίου με γ-κάμερα.

Η Ελαστογραφία προσθέτει στοιχεία που προσδιορίζουν την ελαστικότητα και την σκληρότητα του μυοκαρδίου.

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που όλοι ζούμε, συνεχίζει ο κ. Ζουμπούλης, η Υπερηχογραφία έχει ένα κομβικό ρόλο γιατί αντιπροσωπεύει μία από τις τεχνολογίες που μπορούν να αποδίδουν σημαντικό διαγνωστικό όφελος με μικρό κόστος.

Η σχέση κόστους-οφέλους είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή στην Υπερηχογραφία σε αντίθεση με τις βαρύτερες απεικονιστικές τεχνολογίες που είναι η Αξονική Τομογραφία και η Μαγνητική Τομογραφία.

Στην "Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & την Βιολογία" σύμφωνα με τον κ. Ζουμπούλη, έχουμε βάλει στόχο την εφαρμογή όλων των νέων τεχνικών της Υπερηχογραφίας με αξιόπιστο τρόπο. Θέλουμε να κάνουμε προσιτή αυτήν την νέα τεχνολογία και αυτές τις νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε όλους τους ασθενείς ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ασθενείς των ασφαλιστικών ταμείων ή τους ασθενείς που προσφεύγουν στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Οι πράξεις αυτές, παρά τις προσπάθειές μας που έχουν γίνει και μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας, δεν έχουν ακόμα και από ότι φαίνεται, δεν πρόκειται να τιμολογηθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πρώτος στόχος είναι να κάνουμε προσιτές τις νέες καινοτόμες ιατρικές πράξεις στους γιατρούς που εφαρμόζουν την Υπερηχογραφία.

Το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας (www.hsumb gr).


    Στην κορυφή