ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ


Αποσπασματικό και κοινωνικά άδικο θεωρεί η Θεματική Ομάδα Υγείας των Οικολόγων Πρασίνων τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις τραγικές ελλείψεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» όπου τα τεράστια κενά επιχειρείται να καλυφθούν μέσω των λεγομένων «Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας» του Υπουργείου Εργασίας που προβλέπουν 5μηνες συμβάσεις των 625 Ευρώ μηνιαίως με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

"Αναρωτιόμαστε κι εμείς", αναφέρουν σε ανακοίνωση τους "- όπως και αρκετοί εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο χώρο - πώς είναι δυνατόν οι συγκεκριμένοι «ωφελούμενοι-άνεργοι» να προλάβουν, σε μόλις πέντε μήνες, να μάθουν τη δουλειά και να προσφέρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαιτεί ο τομέας της ψυχικής υγείας. Επίσης αναρωτιόμαστε τι υποκρύπτει η χρησιμοποίηση από το κράτος των Μ.Κ.Ο. ως «διαμεσολαβητών προσλήψεων», σε τι βαθμό συνάδει αυτός ο ρόλος με τον ανεξάρτητο, κοινωνικό και κατεξοχήν εθελοντικό χαρακτήρα τους, καθώς και τι εχέγγυα αξιοκρατικών προσλήψεων αυτές θα παρέχουν.

Δεχόμαστε τον επείγοντα χαρακτήρα της κάλυψης των ελλείψεων στην δημόσια υγεία (καθώς και τη χρονοβόρα φύση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ). Αντιπροτείνουμε όμως την άμεση πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου και θα καλύψει τις χρόνιες ανάγκες, με βάση τους επιλαχόντες των πρόσφατων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Με αυτόν τον τρόπο, και τα κενά θα καλυφθούν άμεσα και αυτό θα γίνει μέσω ενός αδιάβλητου θεσμού όπως ο ΑΣΕΠ, κλείνοντας έτσι τα «παραθυράκια» για ρουσφέτια…"    Στην κορυφή