ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ


Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» πραγματοποίησε την Παρασκευή ενημερωτική εκδήλωση, στην αίθουσα διαλέξεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, με θέμα «Η οικογένεια υπό την επήρεια αλκοόλ».

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με την συνεργασία του Κέντρου υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων «ΟΑΣΙΣ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Η «ΟΑΣΙΣ», με εισήγηση του Ιδρυτή της κ. Δαμιανού Δουΐτση και με κατάθεση της εμπειρίας της Συμβούλου κ. Βάσω Τερκενλή και μίας μητέρας αλκοολικού και ενός αλκοολικού υπό ανάρρωση, αποκάλυψε τις πραγματικές πτυχές του προβλήματος, σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, κατά τρόπο αληθινά συγκλονιστικό. Μέσα από τις εμπειρίες αυτές, δόθηκε ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόβλημα, για τις διαδοχικές φάσεις από τις οποίες περνά η ζωή του αλκοολικού, για τις απώλειες (προσωπικές, οικογενειακές, οικονομικές, επαγγελματικές, κοινωνικές, υγείας;, ψυχικής ισορροπίας) που αυτός υφίσταται, αλλά και για τους τρόπους παραδοχής και αντιμετώπισής του.

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» με εισήγηση της Κοινωνικής Λειτουργού της κ. Δώρας Νιώπα, με τίτλο «Ο αλκοολισμός μέσα από τα μάτια των παιδιών», παρουσίασε τις επιπτώσεις που έχει στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών η παρουσία ενός αλκοολικού μέσα στο σπίτι και η οδυνηρή «συνεξάρτηση» που αυτή προκαλεί, αξιοποιώντας την εμπειρία της έως τώρα δουλειάς με τα παιδιά της Ημερήσιας Φροντίδας.


    Στην κορυφή