Ο ΣΦΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ


"Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διεύθυνση Τιμών Φαρμάκων, το Διορθωτικό-Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών θα εκδοθεί γύρω στα τέλη Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται είναι κατά παράβαση της Αγορανομικής Διάταξης 8/2010 (άρθρο 342 παρ. 6), με βάση την οποία το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών έπρεπε να έχει εκδοθεί εντός 20 ημερών δηλαδή μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου," αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος:
"Το αρμόδιο υπουργείο έχει εξετάσει τις ενστάσεις που κατατέθηκαν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και όλοι οι υπάλληλοί του εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για την έκδοση του Διορθωτικού – Συμπληρωματικού Δελτίου Τιμών.


Σύμφωνα με το υπουργείο:

Το συγκεκριμένο Δελτίο Τιμών θα συμπεριλαμβάνει και τις τιμές για τα νέα φάρμακα, για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση έως 30 Ιουνίου. Μετά το Διορθωτικό-Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών αναμένεται έκδοση νέου Δελτίου Τιμών τον Δεκέμβριο του 2010.

Όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο υπουργείο, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η τρέχουσα τιμή των φαρμάκων που δεν έχουν τιμολογηθεί με το Δελτίο Τιμών της 8ης Σεπτεμβρίου είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι την έκδοση του Διορθωτικού-Συμπληρωματικού Δελτίου Τιμών στο τέλος του Οκτωβρίου.

Με την ίδια βεβαίωση θα πιστοποιείται ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει οι τιμές αυτές να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων σε άλλες χώρες."
    Στην κορυφή