ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ Roche Hellas


Ο Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος ζήτησε τη συνδρομή της εισαγγελίας Αθηνών "δια καταθέσεως μηνυτήριας αναφοράς προκειμένου να διερευνηθεί από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Δικαιοσύνης η πιθανότητα τέλεσης του αδικήματος της έκθεσης και της πρόκλησης κινδύνου για την υγεία και τη ζωή των συνανθρώπων μας, μετά την αιφνίδια απόφαση των αρμοδίων οργάνων και εκπροσώπων της εταιρείας Roche (Hellas) A.E να ανασταλεί η προμήθεια των Νοσοκομείων του ΕΣΥ με φαρμακευτικά προϊόντα που παρασκευάζει και εισάγει στην Ελλάδα αποκλειστικά αυτή και που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση και αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών ως ο καρκίνος (Herceptin, Avastin, Xeloda), προβάλλοντας ως αιτία τη μη τήρηση των όρων πληρωμής και της έγκαιρης εξόφλησης των σχετικών οφειλών από τα νοσοκομεία και τα ταμεία.

Από την πλευρά της η Roche Hellas ανακοινώνει ότι προέβη "σε αναστολή παράδοσης των φαρμάκων της, σε όσα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν εξοφλήσει ληξιπρόθεσμα τιμολόγια για φάρμακα που παραδόθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και μετά. Η Roche Hellas, επιπλέον της πιστωτικής της πολιτικής 60 ημερών που είναι σύμφωνη με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τηρώντας όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της, παρείχε μια πρόσθετη τρίμηνη έντοκη περίοδο πίστωσης σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία που αδυνατούσαν να τηρήσουν την πιστωτική πολιτική των 60 ημερών.

Οι παραδόσεις σε φαρμακαποθήκες, ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, ιδιωτικά φαρμακεία και στα δημόσια νοσοκομεία που έχουν εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγιά τους, συνεχίζονται, εν τω μεταξύ, κανονικά.

Κατανοούμε ότι η αναστολή των παραδόσεων στα δημόσια νοσοκομεία που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, θα επηρεάσει σημαντικά τους ιατρούς και τους ασθενείς που χρειάζονται τα φάρμακά μας. Από τον Ιούλιο του 2010, η Roche Hellas έχει ενημερώσει τους Διοικητές, τους Οικονομικούς Διευθυντές και τους Φαρμακοποιούς όλων των δημοσίων νοσοκομείων, τα αρμόδια Υπουργεία, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και τους Διοικητές των ΔΥΠΕ σχετικά με τη σημαντική καθυστέρηση των πληρωμών εκ μέρους των δημοσίων νοσοκομείων, κατά παράβαση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, μία συνάντηση μεταξύ της Roche Hellas και του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Καταστήσαμε απόλυτα σαφές ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη συνέχιση της παρελθούσας πρακτικής των δημόσιων νοσοκομείων να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Τονίσαμε, επίσης, ρητά ότι, εάν δεν δοθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν θα συνεχιστούν οι παραδόσεις των φαρμάκων μας στα δημόσια νοσοκομεία που δεν τηρούν τους πιστωτικούς μας όρους και κατ’ επέκταση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το οποίο όλα τα δημόσια νοσοκομεία, ανεξάρτητα από την κατάσταση των οφειλών τους, θα λαμβάνουν τα φάρμακά μας Konakion, Valcyte, Cymevene, CellCept IV και CellCept σκόνη για πόσιμο εναιώρημα, που χορηγούνται για τη θεραπεία απειλητικών για τη ζωή νόσων, καθώς και τις θεραπείες μας για το Aids (HIV), Invirase, Fuzeon και Viracept, των οποίων το δίκτυο διανομής είναι εξαιρετικά περιορισμένο.

Παραμένουμε ανοιχτοί και πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε έναν ειλικρινή διάλογο με τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να βρεθεί μια αποδεκτή λύση για όλους τους εμπλεκόμενους. Μια λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να ξαναρχίσουμε αμέσως τις παραδόσεις σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ασθενείς θα λαμβάνουν την πιο κατάλληλη θεραπεία".


    Στην κορυφή