ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Το Κέντρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 2002 παρέχοντας υπηρεσίες σε ανθρώπους που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ή σε ενδιάμεσο στάδιο της νόσου Alzheimer και υποστήριξη στα κοντινά τους πρόσωπα (φροντιστές). Πρόκειται για ένα Κέντρο που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτό το σκοπό από άποψη λειτουργικότητας και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που λειτουργεί μέσα από δημόσιο νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες του παρέχονται χωρίς επιβάρυνση.

Το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με διαταραχές μνήμης απευθύνεται στα άτομα που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer και έρχεται να συμπληρώσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ιατρείο Μνήμης και το Εξωτερικό Ιατρείο της Ψυχογηριατρικής του ΨΝΘ. Υποδέχεται τους ασθενείς που βρίσκονται στο ήπιο και μέσο στάδιο βαρύτητας της νόσου. Κύρια επιδίωξη του Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης είναι να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς που φιλοξενεί. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και παρεμβάσεις στοχεύουν στην κινητοποίηση των ασθενών, την αξιοποίηση των υπαρχόντων ικανοτήτων και της λειτουργικότητας τους Προσφέρεται επιπλέον η δυνατότητα στους συγγενείς. των ασθενών να δέχονται συμβουλές και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της νόσου καθώς και την αποδέσμευση τους από την καθημερινή φροντίδα

Στο Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης, στελεχωμένο με έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αναπτύσσεται επίσης ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη νόσο του Alzheimer με σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παρέχοντας τη δυνατότητα ενός εργαστηρίου παραγωγής και διάθεσης πληροφορίας για τη νόσο του Alzheimer και το σύνδρομο της άνοιας γενικότερα.

Το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης λειτουργεί καθημερινά, 8π.μ. – 2.30μ.μ. Καρ. Δημητρίου 1 (πρώην Διοικητηρίου1), 54630 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313 310 750.    Στην κορυφή