ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ 1142


Οι ελλείψεις φαρμάκων δημιουργούνται κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των τιμών τους, όπως συνέβηκε στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του 2010, γεγονός που αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την εξαγωγή και πώληση φαρμάκων από φαρμακαποθήκες σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με υψηλότερες τιμές (παράλληλες εξαγωγές), καθώς και για μειωμένη προμήθεια ή και απόσυρση ακόμα των φαρμάκων αυτών από τις φαρμακευτικές εταιρίες, τονίζει σε σημερινή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΕΟΦ και προσθέτει: "Οι δραστηριότητες αυτές των φαρμακαποθηκών και των εταιριών είναι νόμιμες εφόσον εξασφαλίζεται η επάρκεια της ελληνικής αγοράς. Επειδή κατά το τελευταίο 4μηνο παρουσιάστηκαν ελλείψεις στην αγορά σημαντικών φαρμάκων, ο Ε.Ο.Φ. προχώρησε στην απαγόρευση εξαγωγών 4 φαρμάκων και στην επιβολή χρηματικών ποινών σε 2 φαρμακευτικές εταιρίες. Πραγματοποίησε, επίσης, 3 συσκέψεις με τους εκπροσώπους των εταιριών, των φαρμακαποθηκών και των φαρμακείων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρά τα μέτρα αυτά, οι ελλείψεις συνεχίστηκαν και κατά τον Ιανουάριο του 2011 ο Ε.Ο.Φ. συνέλεξε αναφορές των φαρμακευτικών συλλόγων και των τηλεφωνικών καταγγελιών και συνέταξε κατάλογο 61 φαρμάκων (118 μορφές) προς περαιτέρω διερεύνηση. Για τα προϊόντα αυτά εκλήθησαν κατά το τελευταίο 15ήμερο στον Ε.Ο.Φ. οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων εταιριών και των φαρμακαποθηκών, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ελλείψεων και να εντοπισθούν οι αιτίες τους για κάθε φάρμακο ξεχωριστά.

Από την αξιολόγηση των δεδομένων προέκυψε ότι το πρόβλημα των ελλείψεων που εγκυμονούν κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και για την αποθεραπεία ασθενών εστιάζεται κυρίως σε 28 φάρμακα (69 μορφές), τα οποία εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό από 32 φαρμακαποθήκες (επί συνόλου 170). Για ορισμένα δε φάρμακα, οι εξαγωγές υπερβαίνουν το 80 % των συνολικών πωλήσεων για το 2010."

Για τους λόγους αυτούς ο ΕΟΦ αποφάσισε την άμεση εφαρμογή των εξής μέτρων:

ΜΕΤΡΑ

1. Απαγορεύεται προσωρινά και μέχρι εξομάλυνσης της αγοράς η εξαγωγή 28 φαρμάκων (69 μορφών) που επισυνάπτονται.

2. Οι εταιρίες που προμηθεύουν τα φάρμακα αυτά και οι φαρμακαποθήκες που τα διακινούν θα κληθούν να αναφέρουν τακτικά στον ΕΟΦ τα σχετικά αποθέματα που διαθέτουν. Τα αποθέματα θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ προς ενημέρωση των φαρμακοποιών.

3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης, απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών και επιβάλλεται η διάθεση τους στους ασθενείς από όλους τους συμμετέχοντες στην διακίνησή τους (εταιρίες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία).

4. Από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 θα λειτουργεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή 1142 στην οποία οι φαρμακοποιοί και οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν τυχόν ελλείψεις φαρμάκων στον ΕΟΦ, από τις 8 το πρωϊ έως τις 8 το βράδυ, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

5. Από τον Απρίλιο του 2011, θα λειτουργήσει ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στον ΕΟΦ για την άμεση ηλεκτρονική υποβολή των ελλείψεων.

6. Οι εταιρίες και οι φαρμακαποθήκες θα υποβάλλουν στον ΕΟΦ τις πωλήσεις τους ανά φάρμακο και ανά πελάτη, σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2011.

7. Στη βάση αυτής της καταγραφής θα υπολογιστούν το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμακαποθήκης για κάθε φάρμακο και θα δοθούν ανάλογες οδηγίες στις εταιρίες για τον τρόπο διανομής τους.

8. Ο ΕΟΦ θα αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάλογο με τα φάρμακα που παρουσιάζουν ελλείψεις και πληροφορίες για πιθανά υποκατάστατά τους, καθώς και τα τυχόν αποθέματα που υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες.

9. Ο ΕΟΦ θα προχωρήσει ξανά στην επιβολή χρηματικών ποινών σε εταιρίες, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία που δεν διασφαλίζουν την επάρκεια της αγοράς σύμφωνα με τον νόμο. Στο τελικό στάδιο της διερεύνησης βρίσκονται 4 εταιρίες, 30 φαρμακαποθήκες και δεκάδες φαρμακεία.

10. Ο ΕΟΦ θα προβεί σε ειδική ενημέρωση της ΕΕ (DG Sanco) για τις αποφάσεις του, όπου θα παρουσιάζεται το σκεπτικό (προστασία της Δημόσιας Υγείας), προκειμένου να υπάρξει, εάν αυτό είναι δυνατόν, ευρωπαϊκή υποστήριξη στην αντιμετώπιση των ελλείψεων.

11. Ο ΕΟΦ θα διερευνήσει την παραπομπή των Φαρμακευτικών Εταιρειών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την επιβολή μεγαλυτέρων κυρώσεων για τις ελλείψεις που θα εμφανιστούν εφεξής.

12. Ο ΕΟΦ θα συνεργαστεί με ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) και με το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας για τον πληρέστερο έλεγχο των Φαρμακαποθηκών και των Εταιρειών.

13. Ο ΕΟΦ έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ηλεκτρονικής καταγραφής της ταινίας γνησιότητας κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που διακινείται από τις εταιρίες και τις φαρμακαποθήκες, έτσι ώστε σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής κατανάλωσης, να υπάρχει σύντομα (εντός 6 μηνών) μία αξιόπιστη παρακολούθηση της κατανάλωσης των φαρμάκων, του εντοπισμού των ελλείψεων, του ελέγχου των παράλληλων εξαγωγών, καθώς και της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας της ταινίας γνησιότητας και της παράνομης εμπορίας των φαρμάκων.    Στην κορυφή