Η σημασία της Αξονικής Στεφανιογραφίας


Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και η στεφανιαία νόσος (ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών στο τοίχωμα των αρτηριών της καρδιάς, των στεφανιαίων αγγείων) αποτελεί το σημαντικότερο καρδιαγγειακό νόσημα.

Τα τελευταία 15 έτη, με την πρόοδο της τεχνολογίας των πολυτομικών αξονικών τομογράφων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναπτύχθηκε και σταδιακά καθιερώθηκε η αξονική τομογραφία της καρδιάς ή αλλιώς αξονική στεφανιογραφία, η οποία με αναίμακτο τρόπο, όπως κάθε άλλη αξονική τομογραφία, σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων.

Μεγάλες επιστημονικές μελέτες, τα προηγούμενα χρόνια, απέδειξαν την αξία της αξονικής στεφανιογραφίας. Αποτελεί την εξέταση με την μεγαλύτερη αρνητική προγνωστική αξία (επιβεβαίωση απουσίας στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία) που αγγίζει το 100%. Έτσι, οι μεγαλύτερες επιστημονικές καρδιολογικές εταιρείες εξέδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή χρήση της μεθόδου.
Με βάση αυτές τις οδηγίες η αξονική στεφανιογραφία είναι εξέταση πρώτης επιλογής σε ασθενείς:

· Με μη γνωστή στεφανιαία νόσο και τυπικά ή άτυπα συμπτώματα στηθάγχης,
· Με ανώμαλη έκφυση των στεφανιαίων αγγείων,
· Μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass) για την εκτίμηση της βατότητας των μοσχευμάτων.
Επιπλέον, είναι κατάλληλη εξέταση:

· Σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και
τυπικά ή άτυπα συμπτώματα στηθάγχης,
· Σε ασθενείς με ασαφή αποτελέσματα σε προηγούμενες διαγνωστικές εξετάσεις (υπερηχογράφημα, δοκιμασία κόπωσης κ.λπ.),
· Σε νέους ασθενείς χαμηλού και μέσου κινδύνου στεφανιαίας νόσου, πριν τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης,
· Σε ασθενείς με υποψία μη ισχαιμικής καρδιομυοπάθειας, για τον αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου.
· Για την εκτίμηση ασθενών με stent στις στεφανιαίες αρτηρίες διαμέτρου μεγαλύτερης των 3 mm,
§ Για την εκτίμηση της ανατομίας των στεφανιαίων σε ασθενείς με οξύ διαχωρισμό αορτής.

Αντενδείξεις για την διενέργεια της εξέτασης είναι:

o ιστορικό βαριάς αλλεργικής αντίδρασης σε ιωδιούχο σκιαγραφικό,
o νεφρική ανεπάρκεια,
o μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια,
o οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου,
o αδυναμία συνεργασίας με οδηγίες συγκράτησης της αναπνοής και ακινησίας.Θεοδόσιος Αλεξόπουλος
Ιατρός Ακτινολόγος,
Υπεύθυνος Ακτινοδιαγνώστης Αξονικής Στεφανιογραφίας


Διαβάστε περισσότερα άρθρα...    Στην κορυφή