Η ποιότητα της στύσης επηρεάζει την εκσπερμάτιση και την ποσότητα εκβολής του σπέρματος;


Η στυτική ποιότητα επιδρά θετικά στην καλύτερη σεξουαλική επαφή καθώς συνδέεται με τη σεξουαλική διέγερση, η οποία οδηγεί στην ηδονική κορύφωση μέσω της εκσπερμάτισης. Η ποσότητα του σπέρματος κατά την εκσπερμάτιση δεν έχει άμεση σχέση με τη διαδικασία αυτή.

Συγκεκριμένα, η ποσότητα του σπέρματος συσχετίζεται με τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών και εκσπερματίσεων, καθώς βεβαία και με τον χρόνο της σεξουαλικής επαφής, που εκφράζεται με τον εμπλουτισμό των ερωτικών παιχνιδιών, του καλύτερου αισθησιακού εστιασμού και της ψυχικής και σωματικής απελευθέρωσης των δυο συντρόφων.


Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΜΑΣ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας


    Στην κορυφή