Η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει τις εξετάσεις για την ρευματοειδή αρθρίτιδα


Νέα έρευνα δείχνει ότι στις γυναίκες η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει τις εξετάσεις αίματος που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση και παρακολούθηση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ). Τα ευρήματα της έρευνας που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Arthritis Care & Research τον Απρίλιο 2017 καταδεικνύουν ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παχυσαρκία όταν αξιολογούνται αυτές οι εξετάσεις.

Η μέτρηση της CRP (C-reactive protein) και της ΤΚΕ (ταχύτητα καθίζησης ερυθρών) βοηθούν τους γιατρούς για να εκτιμήσουν τα επίπεδα της φλεγμονής στο σώμα. Οι εξετάσεις αυτές χρησιμοποιούνται στην διάγνωση της ΡΑ και στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Παλαιότερες μελέτης έχουν βρει ότι συνδέονται τα υψηλότερα επίπεδα της CRP και της ΤΚΕ με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (BMI). Οι ερευνητές αυτής της μελέτης από το University of Pennsylvania αποφάσισαν να διερευνήσουν πόσο επηρεάζει η παχυσαρκία αυτούς τους δείκτες και ανέλυσαν πληροφορίες από 2103 άτομα με ΡΑ και τα συνέκριναν με δεδομένα από τον γενικό πληθυσμό.

Ανάμεσα στις γυναίκες με ΡΑ και στον γενικό πληθυσμό, η υψηλότερη BMI συσχετίσθηκε με μεγαλύτερες τιμές CRP, ειδικά στις γυναίκες με σοβαρή παχυσαρκία. Υπήρχε μια μικρότερη συσχέτιση στην παχυσαρκία και την ΤΚΕ στις γυναίκες .Αυτές οι συσχετίσεις επίσης υπήρχαν στους άνδρες στο γενικό πληθυσμό. Όμως η συσχέτιση ανάμεσα στην παχυσαρκία και την φλεγμονή ήταν διαφορετική στους άνδρες με ΡΑ όπου η χαμηλότερη BMI συσχετίσθηκε με υψηλότερη CRP και ΤΚΕ. Αυτό το εύρημα είναι σημαντικό για την κατανόηση της σχέσης του βάρους και της φλεγμονής και πως αυτό μπορεί να διαφέρει μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι η παχυσαρκία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα CRP και ΤΚΕ στις γυναίκες με ΡΑ. Η αύξηση αυτών των δεικτών φλεγμονής δεν οφειλόταν στην επιδείνωση της ΡΑ. Στην πραγματικότητα βρήκαν ότι η παχυσαρκία οδηγεί σε παρόμοια αύξηση αυτών των δεικτών ακόμα και σε γυναίκες χωρίς ΡΑ.

Οι γιατροί πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν ερμηνεύουν αυτές τις εργαστηριακές εξετάσεις επειδή και η ΡΑ και η παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων των δεικτών φλεγμονής και μία μικρή αύξηση των δεικτών φλεγμονής μπορεί να οφείλεται στην λιπώδη μάζα και όχι σε ενεργότητα της ΡΑ.

Τέλος οι ερευνητές εξηγούν ότι όταν οι γιατροί βλέπουν πολύ υψηλά επίπεδα στους δείκτες φλεγμονής αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής έχει ΡΑ ή ότι η νόσος του απαιτεί διαφοροποίηση της θεραπείας, ενώ όταν υπάρχει μια μικρή αύξηση των δεικτών φλεγμονής αυτό μπορεί να οφείλεται στην παχυσαρκία.

Σ. Δικαίου
Ρευματολόγος

Διαβάστε περισσότερα άρθρα...

    Στην κορυφή