Η NOVARTIS ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΩΡΙΣΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 130 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΞΥΧΛΩΡΟΚΙΝΗΣ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
22/03/2020

Η Novartis ανακοίνωσε σήμερα τη δέσμευσή της να δωρίσει έως και 130 εκατομμύρια δόσεις γενόσημης υδροξυχλωροκίνης, για να υποστηρίξει την παγκόσμια αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Η υδροξυχλωροκίνη και η συγγενής δραστική ουσία, η χλωροκίνη, υπόκεινται σε αξιολόγηση μέσω κλινικών δοκιμών, για τη θεραπεία της νόσου COVID-19. Η Novartis υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες κλινικών δοκιμών και θα αξιολογήσει τις ανάγκες για πρόσθετες κλινικές δοκιμές.

Η Novartis σκοπεύει να δωρίσει έως και 130 εκατομμύρια δόσεις των 200 mg μέχρι το τέλος Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος αποθέματος των 50 εκατομμυρίων δόσεων 200mg για χρήση σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από την COVID-19 εφόσον λάβει τη στήριξη από τις ρυθμιστικές αρχές . Η εταιρεία διερευνά, επίσης, την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο την αύξηση της προσφοράς και δεσμεύεται να συνεργαστεί με κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο, για την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης.

Η θυγατρική εταιρεία της Novartis, Sandoz, κατέχει μέχρι στιγμής άδεια κυκλοφορίας υδροξυχλωροκίνης, μόνο στις ΗΠΑ και θα επιδιώξει τις κατάλληλες ρυθμιστικές εγκρίσεις από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Η Novartis θα συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για να καθορίσει την καλύτερη δυνατή διανομή του φαρμάκου και να εξασφαλιστεί ευρεία πρόσβαση σε ασθενείς με τη μεγαλύτερη ανάγκη για το συγκεκριμένο φάρμακο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της εταιρείας είναι να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς, οι οποίοι εξαρτώνται επί του παρόντος από το συγκεκριμένο φάρμακο, να μην επηρεαστούν από τη δωρεά.

Η δέσμευση που ανακοινώθηκε σήμερα, ενισχύει τις προαναγγελθείσες δεσμεύσεις της εταιρείας για τη δημιουργία Ταμείου Απόκρισης στην COVID-19 ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων, τις συνεργασίες για την ανακάλυψη φαρμάκου, την ενίσχυση των κλινικών δοκιμών για τα υπάρχοντα φαρμακευτικά σκευάσματα της Novartis και τη δέσμευση της Sandoz να διατηρήσει σταθερές τις τιμές ενός εύρους βασικών φαρμάκων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της COVID-19.

Η Novartis σκοπεύει να συνεργαστεί στενά με άλλους κατασκευαστές, έτσι ώστε να ενισχύσει την παραγωγή υδροξυχλωροκίνης όπως είναι απαραίτητο για την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης και ενθαρρύνει τη βιομηχανία, τις κυβερνήσεις και τα διεθνή ιδρύματα να διασφαλίσουν τη παγκόσμια επάρκεια στην προσφορά φαρμάκων για τη θεραπεία των ασθενών με COVID-19.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εμπεριέχει μελλοντοστραφείς δηλώσεις υπό την έννοια της Μεταρρυθμιστικής πράξης περί διαφορών για ιδιωτικά χρεόγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών του 1995. Οι μελλοντοστραφείς δηλώσεις μπορούν γενικώς να αναγνωριστούν από τη χρήση λέξεων, όπως «δυνητικό», «μπορεί», «θα», «σχέδιο», «αναμένεται», «προβλέπεται», «περιμένουμε», «πιστεύουμε», «δεσμευόμαστε», «υπό διερεύνηση», «γραμμή ανάπτυξης», «έναρξη» ή παρόμοιους όρους, ή από τις ρητές ή έμμεσες διατυπώσεις όσον αφορά δυνητικές εγκρίσεις διάθεσης στην αγορά ή νέες ενδείξεις ή επισημάνσεις υπό διερεύνηση ή εγκεκριμένων προϊόντων που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση στα ΜΜΕ, ή όσον αφορά δυνητικά μελλοντικά έσοδα από τα εν λόγω προϊόντα.

Δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ το δέον σε αυτές τις δηλώσεις. Τέτοιες μελλοντοστραφείς δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες μας όσον αφορά μελλοντικά συμβάντα, και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες επαληθευτούν ή οι υποκείμενες παραδοχές αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν κατά πολύ από αυτά που αναφέρονται στις μελλοντοστραφείς δηλώσεις. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα υπό διερεύνηση ή εγκεκριμένα προϊόντα που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση στα ΜΜΕ θα υποβληθούν προς έγκριση ή θα λάβουν έγκριση για πώληση ή για οποιαδήποτε πρόσθετη ένδειξη ή επισήμανση σε οποιαδήποτε αγορά ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή. Ούτε μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τα εν λόγω προϊόντα θα έχουν εμπορική επιτυχία στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες μας σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα, θα μπορούσαν να επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από εγγενείς αβεβαιότητες της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών και πρόσθετων αναλύσεων των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, από τυχόν απροσδόκητες ενέργειες ή καθυστερήσεις εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών ή κυβερνητικές ρυθμίσεις εν γένει, από τις διεθνείς τάσεις περικοπής των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των πιέσεων από πλευράς των κυβερνήσεων, των πληρωτών και του γενικού κοινού για μείωση των τιμών και των αποζημιώσεων, και των απαιτήσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια στην κοστολόγηση, από τη δυνατότητά μας να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή να διατηρήσουμε την προστασία τους, από τις ειδικές προτιμήσεις συνταγογράφησης των ιατρών και των ασθενών, από τις γενικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, από ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας ή κατασκευής, από δυνητικές ή υπάρχουσες παραβιάσεις της ασφάλειας των δεδομένων και του απορρήτου των δεδομένων, ή βλάβες των πληροφοριακών μας συστημάτων, καθώς και από άλλους κινδύνους και παράγοντες που αναφέρονται στο τρέχον έντυπο 20-F της Novartis AG το οποίο έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ενημέρωση στα ΜΜΕ ως έχουν σήμερα και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιεσδήποτε μελλοντοστραφείς δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ενημέρωση στα ΜΜΕ, εάν προκύψουν νέες πληροφορίες, μελλοντικά συμβάντα ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.
    Στην κορυφή