Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ FIP ΓΙΑ ΤΑ POINT OF CARE TEST ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ

27/03/2024


Η έρευνα της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (F.I.P.) με τίτλο «Εξωεργαστηριακές δοκιμές (pointof-care) στο φαρμακείο : Μια παγκόσμια έκθεση πληροφοριών» που εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2023, διατίθεται πλέον και στην ελληνική γλώσσα.
Η έκθεση αποσκοπεί στην παροχή μιας ολοκληρωμένης επισκόπησης του ρόλου των φαρμακοποιών στον τομέα των εξωεργαστηριακών δοκιμών. Παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες παροχής εξωεργαστηριακών δοκιμών από φαρμακεία της κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, προσδιορίζει τις προκλήσεις στην παροχή αυτών των υπηρεσιών και ενθαρρύνει την ενσωμάτωση αυτών των υπηρεσιών από τα φαρμακεία σε προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας των ασθενών και την ισχυροποίηση των συστημάτων υγείας.
Η έκθεση αυτή έρχεται υποστηρικτικά στη δήλωση πολιτικής της F.I.P. σχετικά με το ρόλο των φαρμακοποιών στις εξωεργαστηριακές δοκιμές, που δημοσιεύθηκε το 2022, με την οποία η F.I.P. δηλώνει τη στήριξή της στις κυβερνήσεις και τους φορείς χάραξης πολιτικών, τους οργανισμούς-μέλη της FIP, τις σχολές Φαρμακευτικής και τους φαρμακοποιούς που επιθυμούν να προωθήσουν την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και εξωεργαστηριακών δοκιμών στα φαρμακεία της κοινότητας.
Την μετάφραση επιμελήθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης & Υπηρεσιών Υγείας Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών ΑΡΕΤΑΙΟΣ, η εκπαιδευτική μονάδα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.). Μέσω του ΑΡΕΤΑΙΟΣ, η Ο.Σ.Φ.Ε. έχει υιοθετήσει την ανωτέρω δήλωση πολιτικής της F.I.P., με θέσεις για την παροχή υπηρεσιών υγείας με χρήση εξωεργαστηριακών δοκιμών από τους φαρμακοποιούς της κοινότητας, και ως μέλος της F.I.P. αναλαμβάνει τις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν.


    Στην κορυφή