Η ΕΕ ΒΑΖΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


Υπερψηφίστηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία (500 υπέρ, 14 κατά, 7 αποχές) η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, για την πρόληψη της εισόδου παραποιημένων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος ήταν ο σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων και τοποθετήθηκε σχετικά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Αν και από το 2005 παρατηρείται αύξηση 400% στις κατασχέσεις απομιμήσεων φαρμάκων, το 1% των φαρμάκων που πωλούνται σήμερα στην ΕΕ μέσω της νόμιμης αλυσίδας εφοδιασμού εκτιμάται ότι είναι ψευδεπίγραφα και ο αριθμός αυτός ολοένα αυξάνεται. Σύμφωνα με την Επιτροπή, υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση στην ΕΕ των φαρμάκων που είναι ψευδεπίγραφα ως προς την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του αντίκτυπου τους, το κοινωνικό άμεσο και έμμεσο κόστος της μη δράσης θα μπορούσε να φθάσει μεταξύ 9,5 και 116 δισ. ευρώ έως το 2020. Το συμβιβαστικό κείμενο, προϊόν συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου επιλύει σε σημαντικό βαθμό τα ζητήματα που έθιγε η αναθεώρηση: τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας, τον έλεγχο πωλήσεων μέσω διαδυκτίου και τις αυστηρότερες κυρώσεις για τους παραποιητές. Ως βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις αναδείχθηκε η καθιέρωση ενός υποχρεωτικού χαρακτηριστικού ασφαλείας για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τα μη-συνταγογραφούμενα τα οποία διατρέχουν κίνδυνο παραποίησης, με βάση ορισμένα κριτήρια για την αξιολόγηση του κινδύνου.

Επίσης ο αυστηρός έλεγχος των διαδικτυακών πωλήσεων μέσα από εξουσιοδοτημένα διαδικτυακά φαρμακεία που θα φέρουν το λογότυπο της ΕΕ, προκειμένου να μπορεί εύκολα το κοινό να διαπιστώσει ότι συνδέεται με εγκεκριμένο φαρμακείο.
Τέλος, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την καλύτερη ρύθμιση όχι μόνο των εισαγωγών αλλά και των εξαγωγών φαρμάκων σε τρίτες χώρες, εισήγαγαν κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις της οδηγίας και δημιούργησαν ειδικό μητρώο για τους εμπορομεσίτες προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στην εμπορομεσιτεία των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε: "Ως Πράσινοι ήμασταν υπέρ της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα φάρμακα που βρίσκονται σε κίνδυνο της παραποίησης καθώς και της αυστηρότερης ρύθμισης των διαδικτυακών πωλήσεων. Τα ζητήματα αυτά επιλύθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στο τελικό σχέδιο συμφωνίας με το Συμβούλιο".


    Στην κορυφή