Επανέρχονται τα οιστρογόνα στην Oστεοπόρωση;


Η εμμηνόπαυση προδιαθέτει τις γυναίκες στην οστεοπόρωση λόγω της μείωσης των επιπέδων των οιστρογόνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της οστικής πυκνότητας (BMD) και την αύξηση των καταγμάτων.

Τα οστεοπορωτικά κατάγματα είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Είναι επομένως απαραίτητο οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση να λαμβάνουν κατάλληλη καθοδήγηση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης.

Η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη της Πρωτοβουλίας Υγείας Γυναικών έδειξε ότι η ορμονική θεραπεία (ΟΘ) μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης όλων των καταγμάτων που σχετίζονται με την οστεοπόρωση σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, όμως οι ανεπιθύμητες ενέργειες υπερέβαιναν τα πιθανά οφέλη για τα οστά, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της χρήσης της ΟΘ για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυση, γι’ αυτό και η ΟΘ δεν χρησιμοποιήθηκε ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την οστεοπόρωση και τα κατάγματα.

Μεταγενέστερες όμως μελέτες άλλαξαν αυτά τα αρχικά δεδομένα δείχνοντας σημαντική αποτελεσματικότητα της ΟΘ σε διάφορες δόσεις, διάρκειες, σχήματα και οδούς χορήγησης με βελτίωση της BMD και μείωση του καταγματικού κινδύνου σε γυναίκες με η χωρίς οστεοπόρωση, αλλά και ότι η χαμηλή δόση και η διαδερμική ΟΘ είναι λιγότερο πιθανό να σχετίζονται με τις δυσμενείς επιδράσεις του καρκίνου του μαστού, της υπερπλασίας του ενδομητρίου, της στεφανιαίας νόσου και της φλεβοθρόμβωσης.

Δεδομένης της ανάγκης για οιστρογόνα στις γυναίκες σε εμμηνόπαυση και των στοιχείων που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα - ασφάλεια της ΟΘ οι ερευνητές προτείνουν να χορηγείται στις κατάλληλες γυναίκες, δηλαδή αφού εξατομικεύεται εξετάζοντας το ορμονικό προφίλ, για την πρωταρχική πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης και να μην χρησιμοποιείται πλέον η έννοια της "ελάχιστης δόσης για το συντομότερο χρονικό διάστημα".

Συμπερασματικά, η παρούσα επισκόπηση επικεντρώθηκε σε προηγούμενες και τρέχουσες μελέτες για διάφορες ορμονοθεραπείες που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης, εξετάζοντας το προφίλ ασφάλειας των μικρών δόσεων και της διαδερμικής χορήγησης που αποδείχτηκαν ασφαλέστερες από την συνήθη δόση της λήψης από του στόματος.

Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός


Διαβάστε περισσότερα άρθρα...    Στην κορυφή