Ένα στυτικό πρόβλημα σε άνδρα που έχει σακχαρώδη διαβήτη οφείλεται πάντα στη μεταβολική αυτή διαταραχή;


Ο σακχαρώδης διαβήτης τα τελευταία χρόνια, έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται άμεσα με την καταθλιπτική διαταραχή καθώς και η ιδία η κατάθλιψη φαίνεται να θεωρείται ελκυστικός παράγοντας εμφάνισης του σακχαρώδους διαβήτη. Ο καταθλιπτικός άνδρας έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσει διαβήτη στη διάρκεια της ζωής του, σε σχέση φυσικά με την κληρονομικότητα και τη γενικότερη ποιότητα ζωής του.

Έτσι λοιπόν, η στυτική ανεπάρκεια ενός καταθλιπτικού διαβητικού άνδρα, μπορεί να μην οφείλεται απαραίτητα στη διαβητική του κατάσταση αλλά στην ιδία την κατάθλιψη που συνδέεται με τη σεξουαλική του συμπεριφορά, μειώνοντας τη στυτική του ικανότητα.

Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ… ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΜΑΣ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας


    Στην κορυφή