Είναι αλήθεια ότι κατά την παιδική ηλικία η συμπεριφορά των γονιών μπορεί να επηρεάσει το σεξουαλικό προσανατολισμό του παιδιού;


Είναι γεγονός ότι η σεξουαλικότητα του παιδιού κάνει την εμφάνισή της από τη γέννησή του και δέχεται συνεχώς επιρροές από το περιβάλλον του. Οι επιρροές αυτές γίνονται κατά την παιδική αλλά κυρίως κατά την εφηβική ηλικία. Οι γονείς είναι απαραίτητο να ενισχύουν την ταυτότητα του παιδιού τους καθώς μεγαλώνει, δηλαδή το αγόρι να ενισχύει την ταυτότητά του ερχόμενο σε επικοινωνία με τον πατέρα και αντίστοιχα το κορίτσι με την μητέρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας μπορεί να αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στο γιο με κοινές συζητήσεις σε θέματα ανδρικού περιεχομένου, κοινά παιχνίδια που λειτουργούν θετικά στην αρρενωπή συμπεριφορά, ώστε αργότερα να ενισχυθεί ο σεξουαλικός προσανατολισμός προς το άλλο φύλο.

Αντίστοιχα, η μητέρα είναι ωφέλιμο να ενισχύει την εικόνα της προς την κόρη της με αποτέλεσμα η κόρη να θαυμάζει και να μιμείται τις συμπεριφορές της μητέρας.


Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΝΙΟ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας
    Στην κορυφή