ΕΟΦ: ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Ο ΕΟΦ διαπίστωσε πρόσφατα ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις σημαντικών και μοναδικών φαρμάκων που πρέπει να είναι διαθέσιμα στους ασθενείς για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μετά από διερεύνηση του θέματος και σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στους οποίους τονίσθηκε η υποχρέωση κάλυψης των αναγκών, ο ΕΟΦ προχωρεί στη λήψη άμεσων μέτρων για την διασφάλιση της επάρκειας των φαρμάκων για τον έλληνα ασθενή.

Σήμερα 5-10-2010, ο Πρόεδρος ΕΟΦ απεφάσισε την άμεση Απαγόρευση Εξαγωγών 4 σημαντικών και μοναδικών φαρμάκων, των MADOPAR, CELLCEPT, TEGRETOL και SEROQUEL, τα οποία διαπιστώθηκε ότι εξάγονται σε σημαντικό ποσοστό σε άλλες χώρες. Το μέτρο είναι προσωρινό και θα ισχύσει μέχρι την αποκατάσταση της ομαλοποίησης της επάρκειας. Ανάλογα μέτρα θα ληφθούν και για άλλα προϊόντα, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας που οφείλεται σε παράλληλες εξαγωγές.

Παράλληλα ο ΕΟΦ προχωρεί στον έλεγχο της τήρησης της επάρκειας τόσο από τις εταιρείες – κατόχους των αδειών κυκλοφορίας, όσο και από τις φαρμακαποθήκες και στην επιβολή ποινών σε περίπτωση που δεν καλύπτεται η επάρκεια και στο μέτρο ευθύνης που αναλογεί σε κάθε κρίκο της αλυσίδας διακίνησης των φαρμάκων.

Ο ΕΟΦ θα εντείνει τους ελέγχους αυτούς και θα ενημερώνει τακτικά το κοινό για την κάλυψη της επάρκειας φαρμάκων.


    Στην κορυφή