ΕΓΚΡΙΣΗ FDA ΓΙΑ ΤΟ Dabigatran Etexilate


Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για Φάρμακα Καρδιαγγειακών παθήσεων και Νεφροπαθειών ψήφισε σήμερα με 9 ψήφους υπέρ και 0 κατά, υπέρ της σύστασης της ετεξιλικής δαβιγατράνης (dabigatran etexilate) για την πρόληψη του εγκεφαλικού σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Επί σειρά δεκαετιών, τα φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ, όπως η βαρφαρίνη, αποτελούσαν την αποτελεσματικότερη θεραπευτική επιλογή για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου στην κολπική μαρμαρυγή. Σύμφωνα με τις τρέχουσες συστάσεις, οι ασθενείς με μη-βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή που λαμβάνουν βαρφαρίνη πρέπει να διατηρούν το INR τους μεταξύ 2.0 – 3.0 μέσω τακτικών εξετάσεων αίματος και προσαρμογής της δόσης. Αυτοί οι περιορισμοί στη χρήση της βαρφαρίνης προκαλούν προβλήματα τόσο στους γιατρούς όσο και στους ασθενείς.

Η μελέτη RE-LY®, κατέδειξε την αποτελεσματικότητα της δαβιγατράνης χωρίς να απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του INR ή προσαρμογές της δόσης. Επιπλέον, δεν υπήρξαν διατροφικοί περιορισμοί σε όσους λάμβαναν δαβιγατράνη στη RE-LY®. Συνολικά 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία έπασχαν από κολπική μαρμαρυγή το 2007 και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί στα 7,5 εκατομμύρια έως το 2017, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τη σύσταση της επιτροπής, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πρόοδο της φροντίδας των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή» δήλωσε ο Καθηγητής Klaus Dugi, Corporate Senior Vice President Medicine, Boehringer Ingelheim. «Πιστεύουμε ότι η δαβιγατράνη θα προσφέρει στους ασθενείς και στους γιατρούς μια θεραπευτική επιλογή για την πρόληψη του εγκεφαλικού στην κολπική μαρμαρυγή που αποτελεί την πρώτη καινοτομία εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον FDA καθώς οριστικοποιεί την αξιολόγηση της δαβιγατράνης.»Σχετικά με τη μελέτη RE-LY®

Η μελέτη RE-LY® (Τυχαιοποιημένη Αξιολόγηση Μακροχρόνιας Αντιπηκτικής Θεραπείας) ήταν μια παγκόσμια, τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης III στην οποία συμμετείχαν 18.113 ασθενείς σε περισσότερα από 900 κέντρα σε 44 χώρες, στην οποία διερευνήθηκε αν η ετεξιλική δαβιγατράνη (2 τυφλές δόσεις) είναι το ίδιο αποτελεσματική με την καλά ελεγχόμενη θεραπεία με βαρφαρίνη με στόχο INR 2,0 - 3,0 για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στη μελέτη κατά μέσο όρο 2 έτη, με ελάχιστη παρακολούθηση το 1 έτος.

Το κύριο τελικό σημείο της δοκιμής ήταν η επίπτωση των εγκεφαλικών επεισοδίων (συμπεριλαμβανομένων των αιμορραγικών) ή της συστηματικής εμβολής. Στα δευτερεύοντα σημεία συμπεριλαμβάνονται οι θάνατοι οποιασδήποτε αιτιολογίας, η επίπτωση των εγκεφαλικών επεισοδίων (συμπεριλαμβανομένων των αιμορραγικών), οι συστηματικές εμβολές, η πνευμονική εμβολή, τα οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου και ο θάνατος αγγειακής αιτιολογίας (συμπεριλαμβανομένων των θανάτων από αιμορραγία).

Σε σύγκριση με την καλά ελεγχόμενη βαρφαρίνη, η ετεξιλική δαβιγατράνη στη μελέτη RELY, έδειξε:
  • Σημαντική μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και συστηματικής εμβολής - συμπεριλαμβανομένων των αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων με τα 150 mg ετεξιλικής δαβιγατράνης δύο φορές την ημέρα.
  • Σημαντική μείωση των συμβάντων μείζονος αιμορραγίας με τη χορήγηση 110 mg δύο φορές την ημέρα
  • Σημαντική μείωση της απειλητικής για τη ζωή και της ενδοκρανιακής αιμορραγίας και με τις δύο δόσεις
  • Σημαντική μείωση της αγγειακής θνησιμότητας με τη χορήγηση 150 mg ετεξιλικής δαβιγατράνης δύο φορές την ημέρα.

Σχετικά με την κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) και το εγκεφαλικό επεισόδιο
Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συνηθέστερη πάθηση του καρδιακού ρυθμού, από την οποία πάσχει περίπου το 1% του γενικού πληθυσμού, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 10% σε ασθενείς άνω των 80 ετών. Συνολικά, περίπου 6,3 εκ. άτομα σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία έπασχαν από κολπική μαρμαρυγή το 2007, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 7,5 εκ. μέχρι το 2017, λόγω κυρίως της γήρανσης του πληθυσμού1. Οι ασθενείς που πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 5 φορές. Έως και 3 εκ. άτομα παγκοσμίως παθαίνουν εγκεφαλικά επεισόδια σχετιζόμενα με κολπική μαρμαρυγή κάθε χρόνο.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται σε κολπική μαρμαρυγή τείνουν να είναι βαριάς μορφής, με αυξημένη πιθανότητα θανάτου (20%) και αναπηρίας (60%). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κόστος για την κοινωνία και επιβάρυνση για το σύστημα υγείας. Η κολπική μαρμαρυγή από μόνη της σχετίζεται με κόστος μέχρι και 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση10. Η θεραπεία με βαρφαρίνη είναι επί του παρόντος το πρότυπο θεραπείας που χορηγείται σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή για τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν η τιμή στη δοκιμασία πηκτικότητας του αίματος των ασθενών διατηρείται μέσα στο στενό θεραπευτικό εύρος του INR 2.0-3.0 όπως συμβαίνει στο πλαίσιο κλινικών μελετών. Παρόλα αυτά, στην καθημερινή πρακτική λόγω των γνωστών περιορισμών που σχετίζονται με την βαρφαρίνη, μόνο το 51% των ασθενών που πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή και διατρέχουν κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου λαμβάνουν βαρφαρίνη και λιγότεροι από τους μισούς από αυτούς ελέγχονται μέσα στο στενό θεραπευτικό εύρος.


Σχετικά με την ετεξιλική δαβιγατράνη

Ο άμεσος αναστολέας θρομβίνης δαβιγατράνη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας νέας γενιάς από του στόματος αντιπηκτικών, που χαρακτηρίζονται και ως άμεσοι αναστολείς θρομβίνης (DTIs)14 και στοχεύουν στην κάλυψη μιας σημαντικής ανικανοποίητης ιατρικής ανάγκης για πρόληψη και θεραπεία οξέων και χρονίων θρομβοεμβολικών παθήσεων.

Ισχυρή αντιθρομβωτική δράση επιτυγχάνεται με τους άμεσους αναστολείς θρομβίνης, εμποδίζοντας ειδικά τη δραστηριότητα της ελεύθερης και της συνδεδεμένης στο θρόμβο θρομβίνης. Η θρομβίνη είναι το κεντρικό ένζυμο στη διαδικασία για το σχηματισμό θρόμβου. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, οι οποίοι δρουν μέσω διαφορετικών παραγόντων πήξεως, η δαβιγατράνη προσφέρει αποτελεσματική, προβλέψιμη και σταθερή αντιπηκτική δράση με μικρή πιθανότητα αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα και χωρίς αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκου και τροφίμων, χωρίς να είναι αναγκαία ούτε η τακτική παρακολούθηση της πηκτικότητας, ούτε η προσαρμογή της δόσης.

Η δαβιγατράνη έχει ήδη εγκριθεί σε 75 χώρες για την πρωτογενή πρόληψη φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων (θρόμβων) σε ενήλικες οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση ολικής αντικατάστασης γόνατος ή ισχίου.


Απαλλακτική Ρήτρα

Η ετεξιλική δαβιγατράνη δεν είναι εγκεκριμένη για κλινική χρήση στην πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική μαρμαρυγή. Οι πληροφορίες του παρόντος παρέχονται μόνο για ιατρικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς.
    Στην κορυφή