ΕΦΕΤ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
23/06/2022
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ) ως Κεντρική αρμόδια αρχή για την οργάνωση, το συντονισμό και την εποπτεία των επίσημων ελέγχων στους τομείς των τροφίμων και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης, παρουσίασε την Τετάρτη 22 Ιουνίου σε 12μελή αντιπροσωπεία εκπροσώπων της Ιορδανικής Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων (GFDA), του Υπουργείου Γεωργίας (MoA), του Υπουργείου Σχεδιασμού και Διεθνών Συνεργασιών (MOPIC) και επιχειρήσεων, τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων στην Ελλάδα και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, μέσω των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του.
Η συνάντηση οργανώθηκε από την IFC (International Finance Corporation), από το Group της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank), σε εφαρμογή ενός συμβουλευτικού προγράμματος το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και στοχεύει στη στήριξη της κυβέρνησης της Ιορδανίας για τη βελτίωση της πρόσβασης των προϊόντων της Ιορδανίας στις διεθνείς αγορές και τον εκσυγχρονισμό της εθνικών υποδομών ποιότητας καθώς και του συστήματος ελέγχου ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.
Τη συνάντηση, η οποία φιλοξενήθηκε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χαιρέτησε η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας κα Θέμις Ευτυχίδου και ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.Φ.Ε.Τ. Καθ. ΑντώνιοςΖαμπέλας.
ΗΙορδανικήαντιπροσωπείααποτελείτοαπότους: Prof. Nizar M. Mhaidat (Director General of JFDA), Dr. Jafar Alqudah (Consultant Director-General for Food Affairs and International Cooperation JFDA), Dr Hadi Khetan (Head of Export and Import Food Department, JFDA), Dr Rudinah Batarsehb (Head of follow-up and Auditing Department/Laboratory Directorate, JFDA), Dr Rajya Almasoud (Head of Information Department, JFDA), KAHLED AL-HUSBAN (Head of Geographical Indications Division, Quality and Traceability, MoA), Ahmad AlOweidi (Head of Agricultural products Traceability & National Quality System Division, Quality and Traceability Department, MoA), LAYALI MOHAMMAD AL MOMANI (Head of Good Agricultural Practices Division, Quality and Traceability Department, MoA), SIREEN ADWAN (Value Chain Specialist at the Reform Secretariat, MOPIC), Lana Nimri (AmCham Legal advisor), Zaid M. Ali Abu- Shehab Nabil Group (Technical Manager), Sondos Abdel Qader Adeeb Samara (Environmental Laboratory for Microbiological and Chemical Analysis Quality Manager and partner)
Από πλευράς Ε.Φ.Ε.Τ. συμμετείχαν οι: Δρ. Φραγκίσκος Γαΐτης (Αναπλ. Γενικός Διευθυντής), Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης (προϊστάμενος της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτών), Δρ. Ζωή Μούσια (προϊσταμένη της Δ/νσης Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής), Δρ. Αγγελική Καρπούζα (προϊσταμένη της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών), Βασιλική Γιαννούλη (προϊσταμένη του Τμήματος Κρέατος και Αλιευμάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Τροφίμων), Δρ Ευαγγελία Φουκαράκη (προϊσταμένη του Τμήματος Διατροφικών Περιστατικών της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτών), Δρ. Νικόλαος Κατερέλος (Προϊστάμενος του Τμήματος Επικοινωνίας της Δ/νσης Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής), Γιάννης Λυκογιάννης (Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ελέγχων της Δ/νσης Ασφάλειας Τροφίμων).
Οι διαδικασίες και ο τρόπος λειτουργίας του ΕΦΕΤ άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμένεται να υποστηρίξει τους
Ιορδανούς στην απόκτηση πολύτιμων γνώσεων από τις βέλτιστες πρακτικές στον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των Ιορδανών και Ελλήνων ομολόγων.

    Στην κορυφή