Διαβήτης: Ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας


Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας, αφού στη χώρα μας ένα ποσοστό της τάξης του 7% του πληθυσμού (περίπου 720.000 άνθρωποι) έχει διαγνωσμένο διαβήτη που λαμβάνει αντιδιαβητική αγωγή. Από το σύνολο αυτό, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ο διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση και αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί κατάλληλα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές που αφορούν όλα τα όργανα.

Ο αρρύθμιστος διαβήτης, εκτός από τον κίνδυνο αύξησης των επιπλοκών, κοστίζει περισσότερο (κατά 30%) στο σύστημα περίθαλψης της χώρας μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τη συνολική δαπάνη για το διαβήτη, ένα ποσοστό μόνο 15% αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (85%) δαπανάται για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου. Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στη χώρα μας όπως και παγκόσμια μια ανησυχητική αύξηση της συχνότητας του διαβήτη που αναμένεται, αν συνεχιστεί, να προσβάλλει περισσότερα άτομα και να αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο των επιπλοκών. Καθίσταται επομένως αδήριτη ανάγκη η λήψη μέτρων τόσο για την πρόληψη του διαβήτη όσο και για τη σωστή αντιμετώπισή του.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που όλοι-και περισσότερο τα άτομα με διαβήτη-βιώνουμε, το έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), της πρώτης ομοσπονδίας ατόμων-συλλόγων με σακχαρώδη διαβήτη στη χώρα μας, καθίσταται αναγκαίο για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και είναι ιδιαίτερα έντονη η ανάγκη υποστήριξή του. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι τα άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις έχουν περισσότερη ανάγκη υποστήριξης και αρωγής προκειμένου να ατενίσουν το μέλλον τους με αισιοδοξία και ελπίδα. Η Ελληνική Ομοσπονδία για το Διαβήτη έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου της και των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας στοχεύει με υψηλό αίσθημα ευθύνη να συνεχίσει το δύσκολο έργο της.

Οι σκοποί της ΕΛΟΔΙ, οι οποίοι είναι έξω από πολιτικά κόμματα και δόγματα, είναι :

• η διεξαγωγή αγώνα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη,
• η αλληλεγγύη και η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας,
• ο συντονισμός των ενεργειών και της δράσης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τόσο τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, όσο και τις οικογένειές τους,
• η διατήρηση επαφής και ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους σχετικούς φορείς δε Ελλάδα και εξωτερικό, με σκοπό την βελτίωση της υγείας, της περίθαλψης και γενικά της καλύτερης διαβίωσης των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη,
• η συνεργασία και η από κοινού προώθηση με τους κρατικούς φορείς για θέματα πολιτικής των ασφαλιστικών φορέων, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, παροχής τυχόν επιδομάτων σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, παιδείας, στράτευσης εργασίας με τη θέσπιση ειδικών διατάξεων και ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν πιο ομαλή ένταξη των διαβητικών ατόμων στο κοινωνικό σύνολο χωρίς προβλήματα,
• η υποστήριξη , σε όλα τα επίπεδα, των μελών της Ομοσπονδίας αλλά και των φυσικών προσώπων που είναι μέλη των σωματείων αυτών,
• η σωστή ενημέρωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης για θέματα που αφορούν τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη,
• η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων με σκοπό την πρόληψη, διάγνωση, καταπολέμηση της ασθένειας και τη διαφώτιση νέων και εφήβων και των οικογενειών τους.

Η ΕΛΟΔΙ συνεχίζει το έργο της στους παραπάνω άξονες. Η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες της ΕΛΟΔΙ και να λάβει μέτρα για τη στήριξη και τη συνέχιση της λειτουργίας των Διαβητολογικών Ιατρείων σε όλα τα Νομαρχιακά Νοσοκομεία και στα μεγάλα Νοσοκομεία της χώρας. Επιπλέον, πρέπει να γίνουν συστηματικά όλες οι ενέργειες που απαιτούνται σε εθνική κλίμακα για την πρόληψη του διαβήτη στη χώρα μας.

Νικόλαος Τεντολούρης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος της ΕΛΟΔΙ

Διαβάστε περισσότερα άρθρα...
    Στην κορυφή