ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ


Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, θα συνεχιστεί και φέτος το πρόγραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας “Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου”.

Συγκεκριμένα από 1ης έως και 3 Οκτωβρίου 2010, γιατροί του Ιδρύματος στην Αθήνα, στην αίθουσα του Μετρό στο Σύνταγμα, θα ενημερώνουν τους πολίτες, θα μετρούν την αρτηριακή πίεση και θα προσδιορίζεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε όσους γνωρίζουν την ολική χοληστερόλη τους, βάσει ειδικού ηλεκτρονικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, δωρεάν, χωρίς καμιά επιβάρυνση για τους εξεταζόμενους.


    Στην κορυφή