ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ

29/11/2023


Τα λάθη στην κλινική πράξη, οι αιτίες τους και η αποφυγή των σφαλμάτων -που μπορεί να είναι από μια λανθασμένη χορήγηση φαρμάκου μέχρι μια χειρουργική επέμβαση που δεν έπρεπε να γίνει- θα βρεθούν στο μικροσκόπιο της διημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023.
Η κύρια αιτία σφαλμάτων στην κλινική πράξη παγκοσμίως είναι η λανθασμένη ή ελλιπής ταυτοποίηση του ασθενή και ο WHO(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) έχει θέσει έξι στόχους για την ασφάλεια των ασθενών, τους οποίους καλούνται να πετύχουν και τα ελληνικά νοσοκομεία.
Για το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, η ασφαλής και επικεντρωμένη στον ασθενή φροντίδα και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας αποτελούν προτεραιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι εφαρμόζει πιλοτικά το επιχειρησιακό σχέδιο «Ασφαλές Νοσοκομείο» με στόχο την ενεργοποίηση συγκεκριμένων κωδικών για τη διαχείριση επειγουσών και εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. πυρκαγιά, σεισμός, αρπαγή νεογνού, εξαφάνιση ασθενή). Επιπλέον, περιλαμβάνεται μεταξύ των 10 νοσοκομείων της χώρας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την πρόληψη των λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής, με επιδίωξη τη συστηματική καταγραφή των λοιμώξεων και την εφαρμογή παρεμβάσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στους ασθενείς.
Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία των Διευθύνσεων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέγχου και με την υποστήριξη και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διοργανώνεται η επιστημονική διημερίδα με τίτλο «Ποιότητα υπηρεσιών υγείας και ασφάλεια ασθενών: δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».
Κατά τις εργασίες θα συζητηθούν θέματα, όπως: η ορθή ταυτοποίηση των ασθενών, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου πτώσεων των ασθενών, η ασφαλής χορήγηση φαρμάκων υψηλού κινδύνου, ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και η ασφαλής επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών υγείας και μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών.
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές, με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας πεδίου και των προτάσεων στα όργανα διαμόρφωσης πολιτικής για την ποιότητα και ασφάλεια ασθενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, βασικό εργαλείο για την επίτευξη της διασφάλισης και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας είναι η μέτρηση δεικτών ποιότητας και η αξιολόγηση διαδικασιών και μονάδων προκειμένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν λάθη.

Ιδιαίτερη τιμή για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί η παρουσία στη διημερίδα του Επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του WHOστην Αθήνα Dr. João Breda, ο οποίος θα δώσει διάλεξη με τίτλο «QualityofCareandPatientintheWHOEuropeanregion».
Παράλληλα με τη διημερίδα, που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, θα πραγματοποιηθούν και κλινικά φροντιστήρια. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος.
    Στην κορυφή