ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ


Με πρωτοβουλία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας πραγματοποιήθηκε συνάντηση εμπειρογνωμόνων για το πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων.
Τις προτεραιότητες στις προδιαγραφές λειτουργίας των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας (Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης) καθόρισε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Γιώργος Πατούλης σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων (τεχνοκρατών και πολιτικών).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας για τη σύνταξη μελέτης που θα αφορά στις προδιαγραφές λειτουργίας των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας. Τη μελέτη πραγματοποιεί η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ( ΕΣΔΥ) με επιστημονικά υπεύθυνο, τον Κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλο. Μεταξύ άλλων εξετάζονται οι κτιριακές και λειτουργικές προδιαγραφές, ζητήματα προσωπικού που θα εργασθούν στα Κέντρα, κ.α. με βάσει τη διεθνή εμπειρία που έχει αναπτυχθεί στο χώρο της υγείας.

Όσον αφορά στη λειτουργία των Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι οι προτεραιότητες θα είναι η συμβουλευτική και ο προσανατολισμός μέσα στο σύστημα υγείας, η πρόληψη, ο προσυμπτωματικός έλεγχο (screening) και η αντιμετώπιση πολύ μικρού κινδύνου που συμβαίνει έκτακτα.
Η στελέχωση θα γίνει από ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και άλλες ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.τ.λ). Επίσης διοικητικά και λειτουργικά θα ανήκουν στο Δήμο και θα συνδέονται με τις δομές του ΕΣΥ, όπως κέντρα υγείας και νοσοκομεία.

Στη συνάντηση ομιλητές ήταν επίσης μεταξύ άλλων ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής, η Λέκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθηνά Τατσιώνη, η Ειδική Επιστήμων Άντα Μαρκάκη, ο ιατρός ΠαΓΝΗ και ο Αντώνης Κούτης κ.α.    Στην κορυφή